Debatt med engasjement


Publisert: 27.02.2020

Telemark Sau og Geit hadde sitt årsmøte sist fredag og lørdag på Norsjø Hotell. Oppmøtet var bra, og det var en engasjert forsamling som benket seg til årsmøte. På lørdag, 22. 2. var det foredrag og etterfølgende debatt. Fra Telemark Bondelag stilte organisasjonssjef Jan Thorsen. Han innledet om økonomien i saueholdet, og hvordan ulike økonomiske virkemidler kan påvirke økonomien i denne delen av landbruksnæringa. Økonomien har over flere år vært anstrengt for de som driver med sau, og det er viktig å finne og iverksette tiltak som kan løfte lønnsomheten i produksjonen. Sven Arne Lie, kjent forsker og ytrer om landbrukspolitikk, var innom en rekke problemstillinger i sitt innlegg. Lie er sterk i sitt engasjement både når det gjelder bruk av norsk jord, stimulering av driftsmåte istedenfor volum, og prising av kraftfôr. Han gir klart uttrykk for at det må til en radikal omlegging av landbrukspolitikken i Norge. Etter innledningene var det debatt, og panelet besto av leder i Telemark Sau og Geit, Knut Johan Hvistendahl og leder i Telemark Bondelag, Aslak Snarteland, i tillegg til Lie og Thorsen. Det var en rekke spørsmål og kommentarer fra salen, og temaene som ble berørt handlet om alt fra hva som bør produseres i Norge til kraftfôrpris og driftsomfang på det enkelte gardsbruk.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag