Dårlige kornåkre til grovfôr?


07.07.18 (oppdatert 11.07.18) Årets tørke gir både dårlige kornåkre og lite grovfôr. Derfor kan det i år være aktuelt å slå kornåkre til grovfôr. Fylkesmannen sier at “foretaket kan søke om produksjonstilskudd for den kornveksten som ble sådd i utgangspunktet, selv om den blir høstet som grovfôr”.  Arealet regnes med som kornareal også ved søknad om avlingsskaderstatning,
og det høstede grovfôret regnes om til korn etter fôrverdi. Se presisering om utregning hos Landbruksdirektoratet.  Se viktig informasjon under “les mer” dersom du vurderer å slå kornet ditt til grovfôr.


Les “Presiseringer knyttet til avlingsskadesituasjonen” fra Landbruksdirektoratet

 

Les “Om beregning av avlingssvikt og erstatning” fra Landbruksdirektoratet

 

Hva må du som bonde passer på dersom du slår kornarealet til grovfôr?

  • Gi landbrukskontoret beskjed hvis kornåker ikke skal høstes som korn FØR evt. pløying og tilsåing med annen vekst (f.eks. høstkorn), eller annet tiltak, som drenering 
  • Kornavling som høstes som grovfôr må holdes adskilt fra annen grovfôravling og helst «telles» av landbrukskontoret på jordet 
  • Sørge for tilstrekkelig dokumentasjon dersom det leies inn maskiner og arbeidskraft til slått, pressing og pakking 
  • Sørge for dokumentasjon for at grovfôr er solgt til markedsverdi 
  • Ta fôrprøver og få gjennomført fôranalyse dersom du skal søke om avlingsskadeerstatning 

Se tidligere informasjon om avlingsskadeerstatning og arealtilskudd korn


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag