Danske bønder mister støtte


28.01.14. EUs landbruksreform innebærer at grensen for hvor stort et gårdsbruk må være for å få støtte, fra neste år endres fra 2 til 5 hektar.

I Danmark innebærer dette at rundt 8.000 av de 44.200 gårdsbrukene som i fjor fikk landbruksstøtte, fra 2015 må klare seg uten. Les mer i Nationen.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag