Dale møter jordbruket i dag


23.07.18 Torsdag var landbruksminister Jon Georg Dale i Vestfold for å møte bønder som er rammet av tørken. Landbruksdirektør Olav Sandlund orienterte om situasjonen i Vestfold. Hos økologisk melkeprodusent Jon Herman Wold-Hansen fikk Dale høre om hvordan de har slått alt kornet til grovfôr. Leder i kornutvalget i Norges Bondelag, Hans Edvard Torp, fortalte om situasjonen til kornprodusentene. Det var stor interesse fra pressen. I
dag møter Landbruksministeren Norges Bondelag og Norsk Bonde og Småbrukarlag til samtaler om tiltak i tørken. Jordbruket har varslet at de vil be regjeringen om en krisepakke.


Dale Vestfold 190718 Dale, Sandlund og Wold-Hansen

Olav Sandlund ønsker Statsråd Dale velkommen til gården. Jon Herman og Stine Wold-Hansen driver med økologisk melk og kunne fortelle hvordan tørken påvirker driften.

 

Dale viste stor forståelse for situasjonen og var opptatt av dialog med jordbruket om det finnes tiltak som kan avhjelpe. -Det vi trenger aller mest er regn, men det kan jeg desverre ikke love, sa Dale som var klar på at krisen er ikke over selv om det nå kommer regn. Avlingssvikten er allerede for stor.

 

Landbruksministeren møter Norges Bondelag i dag, mandag, for å diskutere mulige tiltak.

Les om at Jordbruket ber om krisepakke (Nettsak Norges Bondelag)

 

 

Dale Vestfold 190718 Müller stiller spørsmål om import

Leder i Vestfold Bondelag stilte spørsmål om risiko ved import av grovfôr.

Dale Vestfold 190718 Stort oppbud av presse

Det var stor presseoppbud på gården.

 

Her er linker til noen av oppslagene:

 

VestViken24 skriver om Dales løfter til tørkerammede bønder (krever innlogging i en av Vestfolds lokalaviser)

 

Flere la merke til at Dale konkret vurderer behov for såkorn-lager:

 

Bondebladet

 

Nationen

 

 

 

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag