Dagens kvoter på kumelk holdes uendret


26.11.14. Kvotedrøftingene for kumelkproduksjon og geitemelkproduksjon for 2015 ble avholdt 24. november, mellom Landbruks- og matdepartementet (LMD) og faglaga. Partene ble enige om å videreføre dagens forholdstall for både ku- og geitemelk for kvoteåret 2015.

Les mer om melkekvotene hos Norges BondelagALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag