Da er alle infoark om RMP-tilskudd klare


13.08.19. Skal du gjennomføre eller har du gjennomført noen miljøtiltak på gården? Ny nasjonal instruks og samkjøring av tilskuddsordningene i Vestfold og Telemark gjør at du bør sjekke ekstra nøye i år om du kan få tilskudd. Nå har Fylkesmannen i Vestfold og Telemark laget informasjonsark om alle tiltakene som kvalifiserer til RMP-tilskudd. Søknadsomgangen 2019 er åpnet for gårdbrukerne
i Altinn. Søknadsfristen er 15. oktober.

Sjekk infoarkene om RMP-tilskudd i Vestfold og Telemark hos Fylkesmannen

 ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag