Canada er fornøyd med markedsregulering


06.10.15 – Canadisk melkeproduksjon er basert på tre pilarer: Prismekanisme, importkontroll og markedsregulering. EU har overproduksjon og eksporten kan ødelegge markedent i andre land. Da er det bedre å regulere markedet som vi gjør, sa nestlederen for de canadiske melkeprodusentene, David Wiens, på et WTO-møte om landbruk. Fra Norges Bondelag deltok nestleder Kristin Ianssen som framheva at WTO og andre handelsavtaler ikke må hindre land
i å kunne produsere mat til egen befolkning.

Les mer hos Norges BondelagALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag