Bedriftsutviklingsprisen 2023 til Åkerkvinnene


Publisert: 26.09.2023

Årets BU-pris for Vestfold og Telemark går til «6 pælær på ei snor fra Helgeroa til Stavern» – Åkerkvinnene. Prisen ble delt ut på på Lillavendel i Helgeroa, hvor Guro Rimstad, en av Åkerkvinnene holder til.

Fornøyde Åkerkvinner omkranset av Larviks ordfører Erik Bringedal (H) og Anniken Fægri Damm-Larsen, direktør i Innovasjon Norge i Vestfold og Telemark. F.v (i grønn jakke) Ingunn Anvik , Camilla Anvik, Astrid Bjørnson, Sølvi Anvik, Guro Rimstad og Marthe Hillestad.

Fornøyde Åkerkvinner omkranset av Larviks ordfører Erik Bringedal (H) og Anniken Fægri Damm-Larsen, direktør i Innovasjon Norge i Vestfold og Telemark. F.v (i grønn jakke) Ingunn Anvik , Camilla Anvik, Astrid Bjørnson, Sølvi Anvik, Guro Rimstad og Marthe Hillestad.

På få år har de seks gründerbedriftene hatt en eventyrlig utvikling, og vist at nettverk og samarbeid gjør hver enkelt bedrift sterkere. Den felles profileringen har styrket både fellesskapet og den enkelte virksomheten, og Åkerkvinnenes synlighet gir muligheter langt utover den enkeltes satsinger. De seks bedriftene ligger som «pæler på en snor» fra Helgeroa til Stavern.

På ulike måter har Åkerkvinnene skapt opplevelsesdestinasjoner for Brunlanesbygda og Larvik kommune. Åkerkvinnene består, i tillegg til Lillavendel ved Guro Rimstad, av Skjærgårdshagen ved Camilla Anvik, Kryssgaarden ved Astrid Bjørnson, Ingunns hage ved Ingunn Anvik, Grønn glede ved Sølvi Anvik og Søndre Grevle ved Marthe Hillestad. Såper og kremer, økologiske snittblomster, frilandsgris, grønnsaker, frukt, bær eukalyptus og vintergrønt er noen av produktene Åkerkvinnene tilbyr. I tillegg driver de flere gårdsbutikker med kafe og matservering, og tilbyr tjenester som hageeventer, innspilling av tv-produksjoner og hage- og interiøroppdrag.

– Vi synliggjør tradisjoner og videreutvikler bedriftene våre på en slik måte at de synliggjør norsk landbruk og hagebruk på en positiv måte. Vi har også vist at samholdet vårt er en styrke. Felles markedsføring og satsing på sosiale medier har gjort at vi når en stor målgruppe, sa Camilla Anvik på vegne av prisvinnerne. – Denne prisen setter vi utrolig høyt og den vil bidra til å skape nye muligheter og ringvirkninger som er større enn oss, sier hun.

Denne prisen setter vi utrolig høyt og den vil bidra til å skape nye muligheter og ringvirkninger som er større enn oss
Camilla Anvik, en av åkerkvinnene

Nettverket er viktig

Åkerkvinnene oppsto som et resultat av Larvik kommune og Colabs Larvik satsing på utvikling av landbruk i kommunen i 2019, og fra den gang utviklet seg til en synlig og viktig aktør i bygda, både for fastboende i Larvik og for besøkende. Innovasjon Norges regiondirektør for Vestfold og Telemark, Anniken Fægri Damm-Larsen skryter av samarbeidet mellom Åkerkvinnene:

– Åkerkvinnene viser på en fantastisk måte hva samarbeid og nettverk kan bety for lokale bedrifter. Seks ulike bedrifter med ulike bakgrunner og ulike forutsetninger som likevel finner den store verdien i å samarbeide om profilering og markedsføring gjør at Åkerkvinnene er en verdig vinner av årets BU-pris for Vestfold og Telemark for 2023. Les hele juryens begrunnelse under.

-Vi heier på dere! sa Inger Synøve Johnsen, nestleder i Vestfold Bondelag

-Vi heier på dere! sa Inger Synøve Johnsen, nestleder i Vestfold Bondelag. Hun var en av flere som ønsket å gratulere årets BU-prisvinnere i Vestfold og Telemark.

Se innslag på NRK

Les sak i Østlands-Posten

Juryens begrunnelse

Prisvinnerne scorer særlig godt på sosial- og miljømessig bærekraft, som ble viktig i vurderingen av årets vinner. Sammen bruker de nettverket aktivt i markedsføringen for å fremme norsk matproduksjon, sanselige opplevelser og lokale produkter. I fellesskap når de ut nasjonalt, selv med relativt små bedrifter, og har etablert kontakter innenfor ulike betalingsvillige markeder. Samtidig har de skapt viktige samlingspunkt for lokale og besøkende til Brulandneset. Åkerkvinnene arrangerer felles arrangementer, og bruker hverandres varer og tjenester i stor grad. De sysselsetter særlig kvinner og ungdom, og har skapt arbeidsplasser for langt flere enn seg selv. Åkerkvinnene er gode til å formidle kunnskap og bygge omdømme for landbruket, og norsk bærekraftig matproduksjon gjennom kvalitetsprodukter gjennom de sanselige. Ikke minst viser Åkerkvinnene at nytenkning innen landbruksnæringen gir spennende muligheter og gode resultater.

Fakta om Bedriftsutviklingsprisen i landbruket

Innovasjon Norge deler hvert år ut Bedriftsutviklingsprisen i landbruket på oppdrag fra

Landbruks- og matdepartementet. Det er en bedrifts- og næringsutviklingspris for de som har etablert en vellykket bedrift eller næring med basis i bygdenes og landbrukets ressurser.

Hvert år blir det kåret en vinner i hvert fylke. Fylkesvinneren får 50 000 kroner til fri benyttelse. De fylkesvise vinnerne kjemper deretter om den nasjonale prisen på 250 000 kroner.

Årets jury har bestått av:

  • Anniken Fægri Damm-Larsen, direktør Innovasjon Norge, Vestfold og Telemark, leder
  • Tore Øystein Strømsodd, seksjonsleder i avdeling for Næringsutvikling og entreprenørskap, Vestfold og Telemark Fylkeskommune
  • Olav Sandlund, Landbruksdirektør hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
  • Trude Flatland, leder Telemark Bondelag
  • Karin Langaas, styremedlem Vestfold Bondelag
  • Audun Tvedten, leder Vestfold Bonde- og Småbrukarlag
  • Per Helge Seltveit, Leder Telemark Bonde- og Småbrukarlag

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag