BU-pris for innovative poteter


14.11.17 Innovasjon Norge (IN) sin bygdeutviklingspris ble i år tildelt Bjertnæs og Hoel AS på Nøtterøy. Juryen begrunner prisen med at Bjertnæs og Hoel var tidlig ute med å produsere småpoteter i Norge. Produktene har klart å demme godt opp for den betydelige importen. Bjertnæs og Hoel har utviklet egen profilering og har oppnådd distribusjon i Norgesgruppen systemet. De har klart å lage et spesielt produkt av noe så
tradisjonelt som poteter. BU-prisen ble tildelt på fredag og består av 50 000 kroner. Fylkesvinneren er med i konkurransen om den nasjonale BU-prisen som deles ut under Grune Woche i Berlin i januar 2018.


BU-pris 101117 B og H, IN og FMLA

Fra prisutdelingen 10. november 2018. Fra venstre Anniken Fægri Damm-Larsen (Innovasjon Norge), Åsmund Bjertnæs, Henrik Hoel, Lars Bjertnæs og Olav Sandlund (landbruksdirektør og medlem i juryen)

 

BU-pris 101117 IN leser juryens begrunnelse

Juryens begrunnelse leses opp

 

Kort om Bjertnæs og Hoel AS 

Familien Bjertnæs har drevet Smidsrød gård på Nøtterøy siden 1956, men det kan dokumenteres at det har vært drevet grønnsaksdyrking der i minst 800 år. 

 

Bjertnæs Salat AS ble etablert i 2005 og fusjonerte med familiebedriften Hoel i Spikkestad i 2009. I dag er hovedproduksjonen isbergsalat, hjertesalat og småpoteter. Hovedkontoret ligger på Smidsrød Gård, Nøtterøy, mens mesteparten av produksjonen foregår på leid jord (ca 2000 dekar) på Nøtterøy, Tønsberg, Stokke og Larvik. Småplantene til salat dyrkes hos Hoel, før de plantes ut i Vestfold. Delikatessepotetene
lagres, vaskes og pakkes på Øvre Åsaker (Spikkestad) på gården til Hoel. Produktene blir i hovedsak solgt via Gartnerhallen/Bama til Rema 1000, Norgesgruppen og Storkjøkken markedet.


Kjernekompetanse er plantedyrking, og kandidaten er opptatt av å utvikle kompetansen kontinuerlig. Blant annet gjennom studiereiser i utland og samarbeid med norsk og utenlandsk veiledningstjeneste. Bjertnæs & Hoel AS var den første produsenten i Norge som ble sertifisert iht. den internasjonale kvalitetsstandarden for primærproduksjon; Global GAP.

 

Juryens begrunnelse 

Juryen innstiller enstemmig på at årets BU-pris for Vestfold går til Bjertnæs og Hoel AS. Innstillingen begrunnes med at Bjertnæs og Hoel har etablert en bedrift med betydelig omfang og med god lønnsomhet. Bjertnæs og Hoel har utviklet egen profilering og har oppnådd distribusjon i Norgesgruppen. De har klart å lage et spesielt produkt av noe så tradisjonelt som poteter.  De har klart å få fram egen merkevare på et så
«vanlig» og billig produkt som potet, og klarer å få svært bra verdiskaping på dette. De er spesielt flinke til å innhente ny kunnskap om produksjon og foredling, og merkevarebygging og markedsposisjonering.

 

BU-pris 101117 Åsmund Bjertnæs orienterer

Åsmund Bjertnæs orienterer om drifta. Her ser vi også Kari Mette Holm fra Fylkesmannen og Jonathan Hall, næringssjef i Nøtterøy kommune.

 

En reaksjon på importert småpotet 

Åsmund holdt en engasjert orientering om drifta. De startet et samarbeid med familien Hoel for 9 år siden. Sammen hadde de et ønske om produktutvikling, og produserer nå fem ulike sorter småpotet som tar opp konkurransen med de importerte småpotetene.

Bjertnæs og Hoel AS har nå 65 arbeidere fra 5 ulike land. -Vi er et mini-FN, sa Bjertnæs lunt. -Vi er opptatt av respekt for hverandre og tar arbeiderne med på planene våre.

De utnytter også det nyeste innen teknologi, og tok for fem år siden i bruk en lukerobot. Denne erstatter mange timers manuell hakking.

 

BU-pris 101117 Lunsj

I forbindelse med prisutdelingen ble det servert lunsj. Her var det representanter fra kommunen, Fylkesmannen, IN og Vestfold Bondelag. I bakgrunnen ser vi siste bilde i orienteringen. Bjertnæs og Hoel er opptatt av å ta vare på den levende matjorda.

 

BU-pris 101117 Poteter og spekemat

Det ble selvfølgelig servert småpoteter

 

Se reportasje hos Tønsbergs Blad

 

Gå til hjemmesida til Bjertnæs og Hoel AS

 

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag