Brunlanes Landbrukslag


04.12.15. I vår presentasjon av lokallaga i Vestfold er vi idag helt syd i fylket. Brunlanes Landbrukslag er et av våre eldre lokallag som ble stiftet allerede i 1885 som Brunlanes Landboforening.  De er ett av 4 lokallag i Larvik kommune.  Larvik er landets største kommune for produksjon av gulrøtter og løk, og har fylkets størst areal for produksjon av bær.  Mye av tidligproduksjonen av bær og grønnsaker
foregår nettopp i Brunlanes.  Alderen til tross er Brunlanes Landbrukslag fortsatt svært oppegående, så hvis du ikke er medlem og bor i Brunlanes – ta kontakt med lokallagsleder Karl-Arnt Bårnes på telefon 91 19 11 43 eller på e-post: ka@baarnes.no Se omtale av siste årsmøte her.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag