Bruk variabel gjødsling


21.06.19. På markdagen på Jarlsberg tidligere i juni, ble det gitt god informasjon om nitrogengjødsling og variabel N-gjødsling fra Yara-eksperter, Dataväxt og fra den praktiske bruken på Jarlsberg. Med åpen tilgang til CropSat, biomassekart fra satellitt, har alle en bedre mulighet til å gjennomføre variabel gjødsling, det gir bedre økonomi og mindre tap av næringsstoff til miljøet.  Les
mer hos NLR Viken.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag