Bruk magefølelsen og stemmeretten!


08.09.17 Høstens valg nærmer seg med stormskritt! I år viser meningsmålingene at vi går mot et svært spennende valg. Din og min stemme kan faktisk avgjøre utfallet. Vi som er så heldige å få bo i et demokrati, bør vise at vi verdsetter dette. Det gjør vi best ved å stemme! Jeg håper flest mulig bruker denne muligheten!


Hva vi stemmer avhenger selvsagt av hva som betyr mest for oss. Er du gammel, eller har tenkt å bli det, fokuserer du kanskje på hva partiene mener om eldreomsorg. Er du opptatt av klima og miljø, vil dette være noe du ser etter i partiprogrammene.

 

Som leder i Vestfold Bondelag, ønsker jeg selvsagt at du også er opptatt av maten vi spiser, -og hvordan den blir produsert! Vi har et flott landbruk i Norge, som gir oss trygg og sikker mat, og vi har god dyre- og plantehelse. Vi har små og store gårder over hele landet, som bidrar til et flott kulturlandskap. Landbruket produserer råvarer til den viktige matindustrien. Til sammen gir det ca 90 000 arbeidsplasser og en omsetning på rundt 150 milliarder i denne verdikjeden.
Det er ingen selvfølge at vi har et så bra landbruk, og en så solid matindustri. Det er her politikken kommer inn. Mens andre land opplever at storkapitalen mer og mer tar over, bor vi i et land preget av familiejordbruk. Vi har unngått et industrilandbruk, med de konsekvensene det har for planter, dyr og miljø.

 

Du som fortsatt leser dette, ønsker kanskje å vite mer om hva de forskjellige partiene mener om landbruk. Du kan lese mer på Bondelagets nettsider.

Se gjerne ekstra nøye på disse sakene:

  • Tollvernet – kompenserer for at vi har høyere produksjonskostnader
  • Konsesjonsloven – sikrer unge muligheten til å kjøpe en gård, uten å bli utkonkurrert av finans og storkapital
  • Markedsregulering – gir bonden sikkerhet for å få solgt varene til en ok pris, samme hvor i landet han/hun er bonde
  • Forhandlingsretten – et viktig verktøy for å gi lønnsomhet til både små og store bønder både i distriktene, og i sentrale strøk.

Finner du et parti som ivaretar disse temaene på en god måte, så bidrar du til et fortsatt sterkt landbruk i hele Norge.

 

Dagens regjering har dessverre gjentatte ganger forsøkt å svekke disse fire bærebjelkene i den norske landbruksmodellen. Heldigvis har flertallet på Stortinget gang på gang, avvist forsøkene.  Norge trenger et Storting og ei regjering som tar landbruket på alvor. Vestfold Bondelag ønsker en politikk som tar vare på importvernet, eiendomsregelverket, markedsordningene og forhandlingsretten.  Da kan vi fortsette å produsere trygg mat til
alle!

 

Godt valg!

 

Thorleif Müller, leder Vestfold Bondelag


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag