Bruk av lauv; fra frø til marked. Seminar i Statens Park i Tønsberg


Norske skogressurser har et stort næringspotensial. Økonomisk lønnsomhet og etterspørsel etter lauv er imidlertid en flaskehals. Hva er årsakene til dette? Vi ønsker økt bruk av lauvtrevirke i Norge, og utvikling og utnyttelse av lauvtregenetiske ressurser. Gjennom økt bærekraftig utnyttelse, forvaltning og skjøtsel, vil en også bevare ressursene bedre.

Seminaret er et arrangement i samarbeid mellom NordGen Skog, Norsk genressurssenter og Fylkesmannen i Vestfold.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag