BRUDD


Publisert: 06.05.2021

Brudd i jordbruksforhandlingene

Regjeringa forstår ikke alvoret

-Avstanden var for stor og regjeringa møter oss ikke på noen punkt. Derfor har Norges Bondelag brutt forhandlingene, sier leder i Vestfold og Telemark Bondelag, Aslak Snarteland. -Regjeringa har ikke forstått hvilken frustrasjon det er i næringa, og at et inntekstløftet er helt nødvendig!

Tirsdag 4. mai leverte staten tilbudet i jordbruksforhandlingene, og i dag varslet jordbruket at de bryter årets jordbruksforhandlinger.

-Vi trenger å ruste landbruket for framtida. Et skikkelig inntektsløft må på plass for at inntektsgapet til andre grupper skal reduseres. Med regjeringas tilbud øker avstanden til andre grupper, sier Aslak Snarteland.

Gjelder framtidas landbruk

– Det er et voldsomt trøkk blant bøndene, men det virker ikke som om regjeringa har forstått alvoret i situasjonen, sier Snarteland.

Jordbruket leverte et krav som ville føre landbruket i en annen retning enn den regjeringa har ført de siste årene. Det handler om å ta grep for at bonden skal kunne fortsette å dyrke jorda og være til stede over hele landet. Det trengs et helt nødvendig inntekstløft som et første steg på veien for å redusere inntektsgapet og heve inntektsnivået i jordbruket.

– Hverdagen til mange bønder har blitt vanskelig fordi inntektene er for dårlig. Mange har nådd grensen for effektivisering. De kan ikke løpe raskere og bli større, sier Snarteland.

Det ble brudd fordi Regjeringas tilbud:

  • Ikke tar den økonomiske situasjonen i landbruket på alvor
  • Ikke reduserer inntektsgapet slik Stortinget har bedt om
  • Ikke sørger for investeringer til jordbruket
  • Fortsetter dagens retning mot større og færre bruk

-Tilbudet viser manglende vilje til å følge opp Stortingets politikk om at inntektene til bønder skal nærme seg andre grupper, og ha et landbruk over hele landet, avslutter Snarteland.

 

Det blir nå satt igang aksjoner og kampanjer i hele fylket.

Fra Vinje
Fra Vinje

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag