BRUDD: Ingen satsing på jordbruket!


16.05.17 – Regjeringa viser ingen vilje til å satse på landbruket, og følger ikke opp Stortingets landbrukspolitikk.  Vi kan ikke skrive under på en jordbruksavtale som på sikt vil svekke norsk matproduksjon, sier leder i Vestfold Bondelag, Thorleif Müller. Det ble i dag klart at det er brudd i årets jordbruksforhandlinger, etter ni dager med intense forhandlinger. -Statens tilbud fører til store omfordelinger mellom grupper av
bønder, sier Müller. -Jeg tror ikke det var dette Stortinget mente når de nylig vedtok at inntektsgapet mellom bønder og andre grupper skal reduseres. Dette gir liten forutsigbarhet! Å ta fra noen og gi til andre, er ikke noe løft for ei næring som representerer grunnlaget for Norges største fastlandsindustri.


Ingen vilje til inntektsløft 

 

Dagen før årets jordbruksforhandlinger startet, vedtok Stortinget en ny landbrukspolitikk. Hovedmål om å øke norsk matproduksjon basert på norske ressurser. Stortinget vedtok også å redusere inntektsgapet mellom landbruket og andre yrkesgrupper. Det er helt klart at dette har gitt store forventninger.  

 

– Regjeringa svarte med å tilby oss halvparten av det andre grupper er forventet å få i inntektsvekst. De viste ikke en vilje til å møte oss på dette punktet i forhandlingene, og da var det ikke mulig å bli enige om en jordbruksavtale, sier Thorleif Müller. – Vi kan ikke skrive under en jordbruksavtale som bidrar til å svekke norsk matproduksjon.

 

Den nye Stortingsmeldinga slår også fast at inntekt er det viktigste virkemiddelet for å nå de andre målene.

 

En helhetlig verdikjede 

 

Norsk landbruk er en forutsetning for en helhetlig verdikjede fra jord til bord. Til sammen står norsk jordbruk og matindustri for en omsetning på 156 milliarder og 90 000 arbeidsplasser.

 

–  Jeg hadde forventet at regjeringen vill satse på denne viktige delen av norsk næringsliv, sier en aksjonsklar Müller. – Først skal folk få feire nasjonaldagen, så skal det nok merkes at Vestfoldbøndene er misfornøyd!

 

En av omfordelingseffektene er at ingen husdyrprodusenter kommer i pluss. Her gir endring i beitetilskudd og kutt i prisnedskriving stor inntektsnedgang for enkeltprodusenter.

 

Forventer avklaring fra Stortinget 

 

Når jordbrukets organisasjoner nå har brutt årets jordbruksforhandlinger, går tilbudet fra regjeringa videre til Stortinget, som skal vedta jordbruksoppgjøret for 2017.

 

– Jeg er spent på hvordan Stortinget vil gripe dette an. Det er svært usikkert om de vil gjøre endringer i tråd med Stortingets vedtatte landbrukspolitikk, avslutter Thorleif Müller, leder i Vestfold Bondelag.

 

Aksjoner 

Lokallaga i Vestfold er klare for aksjoner! Fra 18. mai vil det være synlig i hele fylket at bøndene er skuffa.

I kveld er er de på plass ofr å hente materiell på Grønt Fagsenter.

 

Anders Løverød fra Ramnes og Hans Kristian Teien fra Sande og Strømm får aksjonsmateriell fra Elisabeth Larsen på fylkeskontoret web

Anders Løverød fra Ramnes og Hans Kristian Teien fra Sande og Strømm får aksjonsmateriell fra Elisabeth Larsen på fylkeskontoret

 

Aksjonsgeneral Harald Lie påser at Hans Edvard Moe Østbye fra Sandar og Jan-Einar Apeness fra Borre og Undrumsdal får det aksjonsmateriellet de skal fra Elisabeth web

Aksjonsgeneral Harald Lie påser at Hans Edvard Moe Østbye fra Sandar og Jan-Einar Apeness fra Borre og Undrumsdal får det aksjonsmateriellet de skal fra Elisabeth Larsen på Fylkeskontoret.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag