Brød eller asfalt? Åpent møte om jordkvalitet og jordflytting


Jordvern Vestfold inviterer til åpent jordvernmøte om jordkvalitet og jordflytting:

 

Når:    Onsdag 18. november 2015, kl 18.30 – 21.15 

Hvor:  Amfiet på Gjennestad Gartnerskole, Stokke
Program

 • Jordvern – hva, hvorfor og hvordan

  v/Siri Svendgård- Stokke, seksjonsleder NIBIO

 • God og dårlig matjord i Vestfold? 

  v/Jon Randby, FMLA Vestfold

 • Sørbyjordene i Sandefjord – Kort appell

  v/ Natur og Ungdom Sandefjord

 • Jordflytting – en quickfix?

  v/Jon Randby og Siri Svendgård-Stokke

 • Nytt fra Jordvern Vestfold

Det blir innlagt pause med kaffe/te + kake!

 

Invitasjon til åpent møte 18.november 2015


Bakgrunn:

Vi står ovenfor en stor befolkningsvekst både globalt, nasjonalt og regionalt i Vestfold. Mer folk = økt behov for mat, men også økt nedbyggingspress på matjorda! Samfunnet
må derfor utvikles uten at matjorda, selve grunnlaget for økt matproduksjon bygges ned.

 

NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi jobber mye med å kartlegge matjordressursene. Hva er god matjord og skal den mest verdifulle matjorda ha et ekstra vern? De jobber også med å kartlegge
konsekvensene av ulike jordverntiltak,  som f.eks jordflytting.

 

Jordflytting
er nevnt i RPBA og hives nå inn som avbøtende tiltak i flere byggeprosjekter i Vestfold. Myndighetene jobber med saken. Er dette virkelig en quickfix-løsning?  Målgruppe:

Møtet er åpent for alle interesserte. Spesielt velkommen ønskes lokalpolitikere og planleggere som styrer og vedtar samfunnsutviklingen, samt private og offentlige utbyggere.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag