Bred støtte til fortsatt markedsregulering


04.02.14. På oppdrag fra Hovedorganisasjonen Virke har Norsk Institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) laget en rapport som ser nærmere på hvordan markedet for landbruksvarer blir balansert. Det foreslås at dagligvarekjedene trekkes mer aktivt inn i markedsvurderingene, men rapporten gir bred støtte til fortsatt markedsregulering. Les
mer hos Norges BondelagALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag