Brannsikkerhet i Hedrum Bondelag


22.03.15 Hedrum Bondelag satte fokus på brannsikkerhet på medlemsmøtet onsdag kveld. Møtet ble holdt på Larvik Brannstasjon, der bøndene fikk mye viktig informasjon og en rask omvisning på brannstasjonen. Per-Asbjørn Andvik og Sigmund Lauritsen fra Gjensidige deltok på møtet. De satte fokus på skadeforebygging i landbruket, spesielt på el-kontroll med termografering og brannvarsling.


Hedrum 180315 Torstein Lie

Lederen i Hedrum Bondelag Torstein Lie ønsker velkommen til Larvik Brannstasjon

 

Brannsikkerhet – et viktig tema for bonden 

Sist tilgjengelig statistikk fra 2013 viser at landbruket hadde 315 branner med skader over 100 tusen kr. Herav 15 i Vestfold. Totalt kosta brannene 526 millioner kroner. Dette er høyeste utbetaling for branner i landbruket hittil. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap oppgir “elektrisk årsak” som viktigste kjente brannårsak i husdyrbygg. Landbrukets brannvernkomité har gjennomført el-kontroll med uavhengige sertifiserte kontrollører på 35 husdyrbruk.
Totalt ble det avdekt 760 avvik på el-anleggene, herav 45 alvorlig brannfarlige feil. Ansvaret for avvikene fordeler seg på feil fra produsent/produktfeil 13 %, bonde 29 % og el-installatør 58 %.

 

Avdelingsleder ved forebyggende avdeling i Larvik Brannvesen Roar Asbjørnrød innleda møtet med å presentere brannvesenet, og snakka dessuten om forskrifter og brannårsaker i landbruket.

Per-Asbjørn Andvik og Sigmund Lauritsen fra Gjensidige satte fokus på skadeforebygging i landbruket, spesielt på el-kontroll med termografering og brannvarsling. 70 prosent av bøndene er kunder hos Gjensidige.

 

Hedrum 180315 Alle på brannstasjonen

Noen av deltakerne ved en av de nye brannbilene til Larvik Brannvesen. Avdelingsleder Roar Asbjørnrød helt til høyre

 

Hedrum 180315 Larvik brannvesen

Brannvesenet i Larvik tok gjerne imot besøk på denne måten

Hedrum 180315 Gammel brannvogn

i Hedrum Bondelag Arne Martin Malerød er glad for at utstyret til brannslukking har blitt bedre med åra

 

Tekst og foto: Olav Nordheim.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag