Botne og Hillestad først ute med årsmøtet


21.10.15. Årsmøtene i de lokale bondelaga er nå i gang.  Først ute var Botne/Hillestad bondelag, som avholdt et godt besøkt årsmøte torsdag i forrige uke.  Fon bondelag hadde sitt årsmøte igår, tirsdag, og ikveld onsdag, står både Lardal og Sandar for tur. Så går det slag i slag fram til alle årsmøtene er gjennomført i løpet av den første uka i november. Alle
årsmøtene får besøk av en fra fylkesstyret eller en ansatt på fylkeskontoret, som orienterer litt om aktuelle saker.


 

Årsmøte BHBL 151015 Godt oppmøte

Leder Jan Egil Sølvernes kunne ønske velkommen til et godt besøkt årsmøte. 

 

 

Årsmøte BHBL 151015

Årsmeldinga vitner om god aktivitet i laget.  Det har vært arrangert temakveld om mineralorganisk gjødsel, medlemsmøte med innspill til Jordbruksforhandlingene, markdag med fokus på effekten av ulik sprøyting, samt en, som vanlig,  vellykket Åpen Gård.

 

Årsmøte BHBL 151015 Thorleif orienterer

Leder i Vestfold Bondelag, Thorleif Müller, ga skryt til Botne/Hillestad Bondelag for å ha arrangert Åpen Gård “i alle år”.  Dette er et viktig utadretta arrangement. Han orienterte ellers om blant annet årets jordbruksoppgjør, de viktige Artikkel 19-forhandlingene og regjeringas forslag til Statsbudsjett.  Forslagene om endrede skatte- og avskrivingsregler for landbruket var svært aktuelle, da nestleder i Botne/Hillestad, Camilla Røed,
denne dagen var intervjuet i lokalavisa om virkningen for deres planlagte gårdsovertakelse.  Thorleif var også innom den viktige sammenhengen mellom landbruket og matindustrien, som vi virkelig har fått øynene opp for i Vestfold.

 

Årsmøte BHBL 151015 Pizza i pausen

I pausen koste folk seg med pizza og prat.

 

Årsmøte BHBL 151015 Nytt styre

Hele styret tok gjenvalg, og består av:

Fra venstre: Leder Jan Egil Sølvernes, Camilla Røed, Åsmund Hagen, Anders Kvan Rygh, Sjur Ove Rygh og Christel Haugerud.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag