Botne og Hillestad Bondelag ble Årets lokallag 2015


17.03.16. Vi er heldige som har så mange dyktige og veldrevne lokallag i Vestfold, understreket nestleder Harald Lie, men trakk fram god aktivitet over flere år og veldig god medlemsutvikling da Botne og Hillestad Bondelag i går ble utnevnt til Årets lokallag i Vestfold Bondelag.


Årets lokallag Harald Lie leste opp begrunnelse

Botne og Hillestad Bondelag kåret til årets lokallag 2015 i Vestfold Bondelag. De mottok prisen på årsmøtet i Vestfold Bondelag på Gjennestad gartnerskole onsdag. Det var nestleder i Vestfold Bondelag Harald Lie (bildet over) som overrakte prisen til representantene fra Botne og Hillestad Bondelag 

 

Kriteriene for tildeling av utmerkelsen som Årets lokallag er:

–          Høyt aktivitetsnivå

–          God synlighet i lokalmiljøet

–          God oppfølging av eksisterende og nye medlemmer

–          Gode ververesultat og gjennomtenkt vervearbeid

 

Prisen består av heder og ære, samt kr 5.000,-.

 

Årets lokallag Jan Egil Sølvernes og Camilla Røed mottar diplom fra nestleder Harald Lie

Her mottar leder Jan Egil Sølvernes og nestleder Camilla Røed diplom og pris fra Harald Lie.

 

Årets lokallag Jan Egil Sølvernes og Camilla Røed omkranset av nesteleder Harald Lie og orgsjef Elin Røed

Botne og Hillestad Bondelag har hatt høyt aktivitetsnivå over flere år, også i 2015 og veldig positiv medlemsutvikling; 

 • De møter alltid “mannsterke” opp på arrangementer og møter i regi av fylkeslaget. I 2015 var de også representert i Vestfold Bondelags aksjonsgruppe.
 • Har arrangert flere medlemsmøter hvor både det sosiale og faglige står på agendaen.  F.eks;
  • Eget innspillsmøte i forkant av jordbruksforhandlingene med godt oppmøte og pizza!
  • Temamøte i mars hvor aktuelle tema før årets våronn stod på agendaen.
  • Markvandring i juli. Det er flott å se at lokale bondelag klarer å samle medlemmer til faglig oppdatering og sosiale fellesskap også midt på sommeren.
 • Laget er gode ambassadører for vestfoldlandbruket og målbærer Bondelagets budskap i lokalsamfunnet:
  • De har god og jevnlig kontakt med kommunen. Ordfører, rådmann og næringssjef ble besøkt i høst. Som de selv sa; “Det ble en veldig hyggelig frokost og da den avtalte timen var over spurte ordføreren om vi hadde tid til å sitte lenger, så da ble det enda en time!” 
  • De har arrangert Åpen Gård hvert år siden arrangementet ble lansert.
  • De er bevisst på bruken av sosiale medier og har ved flere anledninger det siste året vært synlige i både lokal og nasjonal presse.
 • De er medlemmer og deltar i lokalt næringsråd.
 • Botne og Hillestad Bondelag stiller lojalt opp med mannskap til den årlige vårkampanjen, samt på aksjoner ifm Jordbruksforhandlingene.
 • De har et velfungerende styre, med god blanding av unge og erfarne, kvinner og menn.
 • Botne og Hillestad Bondelag kan vise til flott medlemsvekst i 2015, med 8 flere medlemmer i løpet av året!

Årets lokallag Leder Jan Egil Sølvernes takker

Leder Jan Egil Sølvernes takket for prisen og pekte på at det er et velfungerende styre og svært velvillige lokallagsmedlemmer som stiller opp! Ikke minst på Åpen Gård hvert år!

Årets lokallag Camilla takker lederen Jan Egil spesielt for godt lederskap

Nestleder Camilla Røed benyttet også anledningen til å takke Jan Egil Sølvernes for svært godt lederskap!

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag