Botne og Hillestad Bondelag besøkte Den Magiske Fabrikken


05.04.17 Mange lokale Bondelag har vært på besøk og omvisning hos Greve Biogass og Den Magiske Fabrikke. Forrige uke var det Botne og Hillestad sin tur. Omtrent 20 medlemmer fikk se hvordan matavfall og husdyrgjødsel blir omdannet til biogass og biogjødsel. Dette kutter klimautslipp i landbruket, men først og fremst i transportsektoren.


BHBL 300317 Ivar Sørby orienterer

Ivar Sørby fra Greve Biogass orienterer om drifta og samarbeidet med bønder i Vestfold

 

BHBL 300317 Alle besøkende på lageret Greve biogass

Det var litt spesielle omstendigheter under dette besøket. Etter brannen på Tine var lageret fullt av varer som har blitt klassifisert som søppel. Veldig trist at så mye brukbar mat må kastes. Samtidig er det bra at det kan bli brukt på best mulig måte og bli til ny energi og gjødsel til ny matproduksjon

 

BHBL 300317 Greve lager

Interesserte besøkende

BHBL 300317 Ute Greve Biogass

Greve Biogass har utvidelsesplaner, og ute skjer det ny bygging

BHBL 300317 Mer bygging Greve Biogass

Mer byggeaktivitet

BHBL 300317 Pizza etterpå Greve Biogass

Pizza og prat for gjengen etterpå

 

De frammøtte fikke også går opp på de store tankene og nyte utsikten (dette bildet er fra en annen anledning)

Greve 181115 På toppen av tankene

 

 

Takk til Camilla Røed for bilder og tekst

 

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag