Borre og Undrumsdal Bondelag


05.11.14. Borre Bondelag og Undrumsdal Bondelag slås sammen. Det ble klart fredag da årsmøtene fulgte innstillingen fra sine respektive styrer og enstemmig vedtok sammenslåing. Rigmor Freberg ble valgt til historiens første leder i Borre og Undrumsdal Bondelag.


Ingen av lederne hadde mottatt signaler på forhånd som tydet på motstand mot å slå sammen Borre Bondelag og Undrumsdal Bondelag. Det var allikevel knyttet ekstra spenning til årets årsmøter i Borre og Undrumsdal siden sammenslåing var en sak som skulle avgjøres.

 

Begge lag avholdt sine separate årsmøter hos Siren og Jan-Einar Apeness på Stenbjørnrød Gård.  Flott årsmelding med mange bilder i Borre Bondelag

Det er en del faste poster som måtte gjøres unna før man gikk til valg om sammenslåing. Her leser Karsten Berg opp årsmeldingen til Borre Bondelag, en flott årsmelding med mange fine bilder fra siste års aktiviteter.

 

Siste årsmøte i Undrumsdal Bondelag

Parrallelt ledet Olav Sæthre årsmøtet til Undrumsdal Bondelag i et nabolokale.

 

Tellekorpset i Undrumsdal Enstemmig for sammenslåing

Så var det valg. Her har tellekorpset i Undrumsdal akkurat telt opp etter avstemmingen. Resultatet ble enstemmig for en sammenslåing med Borre. Det samme ble resultatet i Borre – enstemmig for sammenslåing med Undrumsdal.

 

 

Første felles årsmøte

Dermed samlet lagene seg til felles årsmøte i grillhytta på Stenbjørnrød Gård hvor blant annet navnevalg og valg av styre skulle gjennomføres.Nyvalgt leder i Borre og Undrumsdal Bondelag Rigmor Freberg takket av med llitt trønderpoesi

Rigmor Freberg var innstilt som ny leder i det sammenslåtte laget og ledet årsmøtet. Trøndersk poesi slo godt an!

 

Styrene hadde innstilt på at det nye laget skulle hete Borre og Undrumsdal Bondelag, noe årsmøtet støttet.

 

Valgkomiteens innstilling leses opp av Siren Apeness

Det var vertinnen selv, Siren Apeness som ledet valgkomitéen og ledet oss gjennom valget.

 

Nyvalgt leder i Borre og Undrumsdal Bondelag Rigmor Freberg fikk en fin trekopp for innsatsen som leder i Borre

Etter skriftlig valg ble det klart at Rigmor Freberg har årsmøtets fulle støtte og blir historiens første leder av Borre og Undrumsdal Bondelag. Hun mottok en fin trekopp som takk for flott innsats som leder av Borre Bondelag i flere år.

 

Olav Sæthre ble takket av som leder for Undrumsdal Bondelag

Olav Sæthre ble takket for jobben han har gjort som leder for Undrumsdal Bondelag. Han ble valgt inn i det nye styret.

 

Amund Kind, rådgiver i Vestfold Bondelag, har bistått lagene under sammenslåingsprosessen og var også invitert til å orientere om siste nytt fra Bondelaget sentralt og regionalt.

 

Nytt styre i Borre og Undrumsdal 

Her er det nye styret samlet f.v Sondre Moskvil, Karsten Berg, Rigmor Freberg, Ole Andreassen (vara), Olav Sæthre, Jan-Einar Apeness, Sindre Book (vara) og Anne Kirsti Linneflaatten (vara).

 

Årsmøtemiddagen var lagt til påfølgende AfterOnn og de 30 frammøtte fra Borre og Undrumsdal fikk en fin og velsmakende start på tilværelsen med felles lokallag!


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag