Bønder mener de er viktige i kriser og beredskap


08.01.14. Tre av fire bønder mener at de i svært stor eller i noen grad spiller en viktig beredskapsrolle for samfunnet i håndtering av kriser, klimaendringer og folkevekst, viser undersøkelse.
Mer hos Norsk Landbrukssamvirke.

 


 

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag