Bønder hjelper bønder i Ukraina


Publisert: 21.06.2023

10 prosent av jordbruksjorda i Ukraina er minelagt. Norges Bondelag og Norsk Folkehjelp går sammen om en mineryddingskampanje for å få ryddet jorda og bidra til ukrainsk matproduksjon. Vestfold Bondelag og Telemark Bondelag gir 10.000 kr hver. Bidra du også!

– Vi oppfordrer mange til å støtte opp om aksjonen videre sier lederne i hhv Vestfold Bondelag og Telemark Bondelag, Hans Jørgen Olsen Røren og Trude Flatland.   Alle kan bidra ved å sende eit beløp til Vipps nr: 521539

På sosiale medier har mange bønder slengt seg på oppfordringen fra styremedlem i Telemark Bondelag, Henrik Kjeldsen, om å gi 1 krone per dekar dyrka mark til kampanjen.

I Ukraina er store arealer er minelagt eller fullt av udetonerte bomber og raketter. I områdene som er frigjort fra russisk okkupasjon har russerne minelagt jordene før de ble jaget ut. Dette gjør at jorda ikke kan brukes til matproduksjon. Flere bønder har blitt drept etter at de har kjørt på landminer under våronnarbeid.

– Krigen har skapt en sårbar situasjon, og en stor usikkerhet for matvareberedskapen. Vi vet aldri når en krise kan ramme, og derfor må vi sikre at det produseres mat på den matjorda der det lar seg gjøre. I Ukraina, som er svært viktig for hele verdens matberedskap og matsikkerhet, og hos selv, sier leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

Les mer her. 

STØTT KAMPANJEN

For å bidra til Norges Bondelag og Norsk Folkehjelps mineryddingskampanje i Ukraina send valgfritt beløp på Vipps til 521539 eller bankkonto 1503.18.47823

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag