Bønder fra Vestfold og resten av landet inntok Oslo


21.05.14. Det ble lagt godt merke til da 5-6000 av landets bønder og bondevenner i går inntok hovedstaden! Foran Stortinget holdt blant annet fylkesleder Hans Edvard Torp apell og flere av Stortingsrepresentantene møtte fram for å få med seg bøndenes klare oppfatning om Statens tilbud i årets jordbruksoppgjør.


5000 bønder i byn

Imponerende mange bønder og bondevenner hadde tatt turen til Oslo i går for å storaksjonere foran Stortinget. Norges Bondelag antar at det kan være nærmere 6000 bønder og bondevenner!

 

Fra Vestfold fylte vi 4 busser, en minibuss, samt at noen kjørte traktor innover. Traktorgjengen fikk besøk av TV2 som filmet den siste halvtimen innover mot byen, sittende inni en av traktorene.

 

Harald Lie intervjues av TV2 som fulgte vestfoldtraktorene inn til Oslo

Film og intervju med Harald Lie, traktorsjef og nestleder i Vestfold Bondelag kan du se på TV2 

 

Enig og tro til Dovre faller Broder ring for norsk landbruk_2

Bøndene møttes først i bakgården ved Landbrukets Hus. 200 år etter at Eidsvollmennene dannet en broder-ring 20. mai 1814, knyttet alle de mange tusen fremmøtte bøndene ny broderring og erklærte samstemt at vi holder sammen “Enig og tro til Dovre faller”. På bildene over og under ser vi vestfoldbønder delta.

En sterk markering som viser samholdet blant norske bønder!

Enig og tro til Dovre faller Broder ring for norsk landbruk2_2

 

Elevene fra VG3 Melsom

Anders Østby hadde tatt med elevene på VG3 Agronom fra Melsom med innover. De hadde laget egne plakater.

 

Matpause for bønder og æresmedlemmer fra Hedrum Bondelag

Og det var både ungdom og erfarne bønder som deltok i markeringen. Her ser vi en gjeng bønder og æresmedlemmer fra Hedrum som tar seg en liten matbit før toget skal gå.

 

Jon Inge Dieset fra Lardal gjorde en kjempejobb med å lede kamprop

Så bar det ut i gatene med plakater, bjeller, tomme kanner og andre lydeffekter. Det var øvd inn en del kamprop på forhånd og Jon Inge Dieset fra Lardal gjorde en kjempejobb med å lede vestfoldingene gjennom disse!

 

Vestfoldinger i bondetog16 

Det var en god gjeng å lede for fylkesleder Hans Edvard Torp!

 

Det er laget en egen bildekavalkade med bilder av vestfoldinger i toget.

 

Folk applauderte og ga tommel opp

Og igjen fikk bønder og bondevenner oppleve masse positiv respons fra folk som klappet oss fram…

 

Tommel opp til orgsjef Elin Røed 

…og ga tommelen opp! Her til org.sjef Elin Røed.

 

Nils Bjørge pyntet inn i Vestfoldkorn

Foran Stortinget var det rigget i stand en scene, pyntet med korn fra Vestfold! Her ønsker Nils T Bjørke velkommen! Det var også anlagt en kornåker foran scenen med 50 kvadratmeter nesten treskeklart korn. Dette kornet har stått i veksthus på Gjennestad i vinter.

 

Hans Edvard m apell om kornproduksjon

Fylkesleder Hans Edvard Torp holdt en apell hvor han gjorde et nummer av at dette kornet burde ha blitt mat til folket, men at regjeringens skamtilbud i årets jordbruksoppgjør, som særlig rammet kornbønder, dessverre i stedet førte til at kornet slås ned foran Stortinget. Og mens Torp holdt apell startet dermed to bønder fra Telemark å slå ned de 50 kvadratmetrene med hver sin ljå.

Hveten ble slått ned med ljå

 

Det var mange sterke og gode støtteerklæringer fra bondevenner i LO, NorgesGruppen, Norges Naturvernforbund.

 

Odd Nordstoga

Hele sekvensen ble ledet av Aasmund Nordstoga. Han hadde også tatt med seg “avløseren” sin, broren Odd Nordstoga, som underholdt med “Heim til mor” og “Grisen står og hyler”! Alt dette fikk takfaste tilrop og klapping som måtte høres godt inn til Stortingspolitikerne. Mange hadde da også tatt seg en tur ut i det nydelige forsommerværet for å høre på bøndenes klare budskap.

 

Sylvi Listhaug ble møtt med taushet

Kontrasten ble derfor enorm da landbruks- og matminister Sylvi Listhaug ble møtt med total taushet. Det var da heller ikke noe nytt hun kom med.

 

Disse apellene kan man lese om på Norges Bondelags hjemmeside 

 

Aksjonen fikk masse oppmerksomhet i media og det er ingen tvil om at mange forstår at dette dreier seg om mer enn bøndenes inntekt. Det handler om norsk matproduksjon.

 

Les mer i NRK 

 

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag