Bønder er viktige for beredskapen!


16.11.15. Det har vist seg, senest under flommen i høst, at bøndenes bidrag er viktig i krisesituasjoner. Fylkesberedskapssjef Jan Helge Kaiser skrøt til Ledermøtet 2015 at Vestfold Bondelag har et nettverk og informasjonskanaler som gjør det lett å mobilisere bønder når noe skjer. Det ble fra flere poengtert at bønder har utstyr, praktisk sans, lokalkunnskap og god tradisjon for dugnadsinnsats. Det ble også understreket
at bønder og landbruk er svært viktig i et større beredskapsbilde, med bosetning over hele landet og med tanke på mattilgang i en krisesituasjon.


Fylkesberedskapssjef Jan Helge Kaiser understreket hvor viktig vestfoldbøndene er for fylkets beredskap

Fylkesberedskapssjef Jan Helge Kaiser snakket om landbrukets plass i beredskapen i Vestfold da han fredag besøkte Ledermøtet 2015.

 

-Bondelaget har et svært viktig nettverk for fylkets beredskap. Det merker vi som jobber med beredskapsplanlegging. I dag har Bondelaget så god informasjonsflyt og –kanaler ut til bøndene i Vestfold at det ikke er noe poeng for oss å sitte med lister over bønder og bønders redskap. Skjer det noe i Vestfold har vi et godt forhold til Vestfold Bondelag og vet at de når ut til sine medlemmer med nødvendig informasjon. Det er derimot svært ønskelig
at lokale og regionale bondelag kan få en plass i kommunenes og fylkets beredskapsgrupper.

 

Kaiser poengterte også at bønder og landbruk over hele landet er svært viktig i et større beredskapsbilde, med bosetning over hele landet og med tanke på mattilgang i en krisesituasjonen.

 

Thorvald Hillestad, ordfører i Re, delte av erfaringer fra Petras herjinger og flommen i høstThorvald Hillestad, ordfører i Re, bekreftet hvor viktige bøndene i Re var i høst når uværet Petra førte til 50 årsflom og store oversvømmelser i Revetal sentrum. –Bøndene
har en utstyrspark som går langt utenpå kapasiteten til sivilforsvarets utstyr. Dessuten er bønder handlingens menn med praktisk sans og god tradisjon for dugnadsinnsats. Kommunen må bare si “Hurra for bonden!”, avsluttet Hillestad til god latter i salen.

 

Hans Edvard Holtung, om beredskap sett fra bondens ståstedFylkesstyremedlem Hans Edvard Holtung er bonde og lokallagsleder i Fon. Han poengterte at bønder stadig møter på utfordringer i hverdagen og må anses som “proffe problemløsere”. Han trakk fram at bønder ofte kjenner nærområdet sitt så godt og har framkomstmidler
som gjør at de kommer seg fram selv “om veien er stengt av flommen”. Når det gjelder utstyr har bønder særlig egnet utstyr til både å slukke branner og å fjerne vann ved flom. Det kan også komme godt med at vi har mye bygningsmasser i gitte krisesituasjoner. Ikke minst har vi mat, noe befolkningen også i tidligere krisesituasjoner har nytt gått av.

 

Elin Røed om Vestfold Bondelags beredskaps og kriseplan

Org.sjef Elin Røed gikk i gjennom Vestfold Bondelags egne krise- og beredskapsplaner. Det er viktig å være bevisste på hva som er bondelagets rolle og hva vi kan og skal bidra med ved ulike kriser.

 

Per Asbjørn Andvik om viktige forsikringer

Avtalen mellom Gjensidige og Norges Bondelag varer fram til 2019, men er noe justert i år. Denne justeringen og hva som kan og ikke kan forsikres var tema da Per Asbjørn Andvik også snakket om en form for beredskap; forsikringer, da han slapp til på Ledermøtet 2015.

 

Det var stor aktivitet og mange gode tilbakemeldinger fra gjester og tillitsvalgte. Under følger noen bilder fra debattene gjennom helga:

 

Are Karlsen ordfører i Horten og salen Ledermøtet 2015

Are Karlsen (AP) er ordfører i Horten. Han og flere av ordførerne som var til stede viste til grep som nå tas for å styrke vernet av den verdifulle matjorda i Vestfold.

 

Hans Kristian Teien og salen Ledermøtet 2015

Hans Kristian Teien og mange av de lokale tillitsvalgte var aktive med i debatten.

 

Olav Sandlund og salen Ledermøtet 2015

Fylkeslandbruksdirektør Olav Sandlund er fylkesmannens sektoransvarlig for landbruk også i beredskapsplanlegging. Han orienterte også litt om status for jordvern.

 

Samvirkeorganisasjonenes time Her Olav Brataas fra Gartnerhallen

Vestfold Bondelag har også et godt forhold til samvirkeorganisasjonene i landbruket. “Samvirkenes time” var derfor en egen post under Ledermøtet. Her orienterer Olav Brataas fra Gartnerhallen.

 

Astrid Solberg org sjef i Norges Bondelag

Lørdag var satt av til mer internt bondelagsarbeid. Astrid Solberg er organisasjonssjef i Norges Bondelag og var med på Ledermøtet.

 

Gruppearbeid Ledermøte 2015

Hva er viktig for landbruket i Vestfold? Det var blant annet satt av tid til gruppearbeid for å få innspill til Norges Bondelags nye næringspolitiske program.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag