Bondepub på Fossekleiva


28.03.14. Sande Landbrukslag og Strømm Bondelag ble slått sammen i høst.  For å bli bedre kjent, inviterte det nye laget, Sande og Strømm Landbrukslag,  til Bondepub på Fossekleiva. 


Sande og Strømm  landbrukslag inviterte fredag den 21 mars til bondepub i Smia, på  Fossekleiva,  i Svelvik kommune.

 

Det var godt oppmøte, pizza, litt å drikke og  hjernetrim.  Dette ga ett  godt grunnlag for at 2 sammenslåtte lag kunne bli litt bedre kjent og praten gikk til langt på kveld.

 

Quizzmester Arne Winter ga forsamlingen passe med  utfordringer  og vinnergruppa gratuleres herved.

 

Forsamlingen2 lite

 

Forsamlingen lite

 

Matbord lite

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag