Bondens Marked til Andebu – interessert i å delta?


01.06.17. Interessen for lokalmat øker, og Bondens Marked trenger flere produsenter for å møte etterspørselen. I helga var det et svært vellykket Bondens Marked i Sandefjord. Under Hælja Hime i Andebu blir det nytt arrangement. Bli med på temamøte for å høre mer om mulighetene. Påmelding innen 4. juni til anita@bondensmarked.no


I Stortingsmelding 31 (2014-15) «Garden som ressurs – marknaden som mål» slås det fast at målet er å øke omsetninga av lokalmat til 10 mrd. kroner innen 2025. Et av flere virkemidler for å nå dette målet er å mobilisere flere lokalmatprodusenter.

 

Lokalmattrenden er på full fart oppover, og bønder i Vestfold inviteres nå til å gripe mulighetene på gården og hive seg med.

 

Andebu Bondelag feirer 150 år i 2017. 25.-27. august er det klart for fest i Andebu når alle oppfordres til å ta Hælja hime og se hva Andebu har å by på. Lørdagen blir det Åpen Gård og Bondens marked arrangerer et såkalt prøvemarked der nye produsenter gratis kan prøve seg på å være med, samtidig som de får tips og veiledning i varepresentasjon og kundekommunikasjon.

 

Interessert lokalmatprodusent?  

Temamøte om lokalmat og Bondens marked
Tid: 6. juni kl 18.00
Sted: Andebu sparebank (Bankbakken 2, Andebu)

Påmelding til anita@bondensmarked.no innen 4.juni. 

 

På programmet står innhold fra Andebu Sparebank, lokalmat og planene om Bondens marked på Åpen Gård i forbindelse med Andebu bondelags 150-årsfeiring. Leder i Bondens marked Vestfold kommer og forteller om sin produksjon og planene framover i Vestfold, mens gjestene kan nyte en kopp kaffe og noe å bite i.

 

 

Mer om Bondens Marked 

 

Vestfold er Bondens Markeds nyeste lokallag, og har mange markeder på kalenderen i 2017 rundt omkring i fylket.

 

Bondens Marked er en lavterskel salgskanal som eies av produsentene selv. Det er enkelt, rimelig og morsomt å delta. Vi ønsker nå å få med flere produsenter, og du kan få prøve å være med på marked.

Du kan stille opp med det utvalget av varer og den mengden du har til rådighet. Til gjengjeld krever vi at det er sporbare råvarer, et håndverkmessig preg på videreforedling og at du selger produktene dine selv.

På Bondens marked får du direkte tilbakemelding på produktene dine fra bevisste og matinteresserte kunder. I tillegg får du møte andre småskala lokalmatprodusenter og utveksle erfaringer med disse.

Som prøveprodusent deltar du gratis og du får låne telt.

 

Kontaktperson Bondens Marked i Vestfold:
Anita Natvik
Mob: 98 84 94 55
E-post: anita@bondensmarked.no

 

Bondens Marked Vestfold


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag