Bondens marked ønsker flere bønder!


Publisert: 14.10.2020

Bondens marked er en lavterskel salgskanal som eies av produsentene selv. Bonden kan stille med det utvalget og den mengden han/hun har til rådighet.

Bondens marked ønsker seg flere bønder med på laget. Et av produktene kundene spør etter er mer lokalprodusert kjøtt.

Mange fristelser på Bondens marked. Foto: Tore Berntsen

Les mer her:
Bondens Marked Annonse

Kontaktperson Vestfold:
Ingrid Mjelde Gran
vestfold@bondensmarked.no
Mobil 480 29 710

Kontaktperson Telemark:
Hege Lier
telemark@bondensmarked.no
Mobil 992 41 416

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag