Bondens egen kassakredittordning


04.12.13. Det som er spesielt for landbrukets driftskredittordning er at i tillegg til at banken tar pant i oppgjør fra samvirkebedriftene, garanterer samvirkebedriftene som deltar i ordningen for 50 prosent av eventuelle tap som måtte oppstå gjennom en kollektiv garanti.
Kombinasjonen av bankens pant i leveranser og samvirkebedriftenes kollektive garantiansvar, gjør gunstige lånerenter mulig.

Les mer hos Norsk LandbrukssamvirkeALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag