Bøndene vil forhandle


09.05.14 Jordbrukets forhandlingsutvalg har bestemt seg for å teste ut regjeringens forhandlingsvilje. Men det vil kreve vesentlige forbedringer for å kunne gå for en avtale. Avstanden er stor. Hovedproblemet er at det store flertallet av bruk knapt får inntektsutvikling. Disse representerer hovedtyngden i matproduksjonen. Satsing på store husdyrbruk kombinert med en svekka kornøkonomi vil føre til mer grass på jord egnet for korn. Dette
gir totalt mindre matproduksjon på norske ressurser.

Les mer hos Norges BondelagALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag