Bøndene møtte fylkesmann og fylkesordfører i Tønsberg


14.05.14. Sem bondelag, Vestfold Bondelag og Vestfold Bygdeungdomslag møtte sympati hos både fylkesmann Erling Lae og fylkesordfører Per-Eivind Johansen da de i dag overrakte budskapet om at vestfoldbøndene støtter bruddet i årets jordbruksoppgjør. Det var merkbart at mange bønder inntok fylkeshovedstaden!


Rundballer i Tønsberg (3)

Frustrerte bønder aksjonerer over hele landet etter Sylvi Listhaug og regjeringens marginale vilje til å satse på norsk matproduksjon i årets jordbruksoppgjør!

 

Samling v Jarlsberg (3)

I dag tidlig møttes bønder og ungdommer fra Tønsberg og andre deler Vestfold opp på Jarlsberg for å kjøre i samlet flokk inn til Statens Park og Fylkeshuset i Tønsberg for å overrekke sitt tydelige budskap til fylkesmann Erling Lae og fylkesordfører Per-Eivind Johansen.

 

Samling v Jarlsberg (2)

Traktorer og hengere ble “pyntet” med budskap om at regjeringens blåblå mat- og landbrukspolitikk er en fare for landets matsikkerhet!

Vestfoldbønder møter fylkesmann Lae (5)

Rundball med “varseltrekanter” var allerede plassert utenfor hovedinngangen da ansatte hos Statens forlengede arm i Vestfold, Fylkesmannen i Vestfold kom på jobben. Fylkesmann Erling Lae ble i tillegg møtt av 15 traktorer og enda flere bønder og ungdommer!

 

Vestfoldbønder møter fylkesmann Lae (7)

Leder i Vestfold Bondelag, Hans Edvard Torp, var tydelig i sitt budskap; Vestfoldbøndene støtter bruddet i årets jordbruksoppgjør, da vi ikke ønsker å være medansvarlige for den mat- og landbrukspolitikken FrP og Høyre nå har vist at regjeringen legger opp til i årets jordbruksoppgjør. Han understreket spesielt hvor alvorlig Statens tilbud er for kornprodusentene i matkorn-fylket Vestfold. Les
hele budskapet og brevet som i dag ble overlevert til fylkesmann Erling Lae fra Vestfold Bondelag

 

Også ungdommen er dypt skuffet over regjeringens politikk og redd for konsekvensene dette vil få for rekruttering og investeringsevnen til norsk landbruk og matproduksjon. Leder for Vestfold Bygdeungdomslag, Inger-Martha Skjelland ba derfor også om å få holde en apell til Fylkesmannen hvor hun understreket dette! Les hele apellen fra bygdeungdommen

 

Erling Lae forstod alvoret i situasjonen og lovet å bringe budskapet videre oppover i det statlige hierarkiet.

 

Vestfoldbønder møter fylkesmann Lae (10)

Et lass med såkorn ble sluppet på bakken foran hovedinngangen som et synlig bevis på at bøndene nå er frustrerte og bekymret for regjeringens begrensede vilje til økt matproduksjon i Norge.  -Å så kornet på steingrunn har aldri vært anbefalt. Listhaug og regjeringens nye politikk føles som å så på steingrunn, sa flere av de frustrerte bøndene som hadde møtt opp. 

 

Vestfoldbønder møter fylkesordfører (4)

Turen gikk videre til fylkesordfører Per-Eivind Johansen (H), som leder for de folkevalgte i matfylket Vestfold og representant for et av regjeringspartiene. Han tok seg tid til å hilse på de fremmøtte bøndene. På bildet over hilser fylkesordføreren på lokallagsleder i Sem Bondelag, Olav Brataas.

 

Vestfoldbønder møter fylkesordfører (7)

Fylkesordføreren fikk det samme budskapet fra ungdommen og Vestfold Bondelag som fylkesmann Erling Lae. Også han hadde stor sympati for bøndenes aksjoner og innrømmet at han selv hadde drømt om å bli bonde da han som liten vokste opp på gård. Han lovte også å ta med seg budskapet oppover til “sine” i regjeringen.

 

Vestfoldbønder møter fylkesordfører (3)

Noen av bøndene tok seg tid til å så litt mathvete rundt Fylkeshuset slik at fylkespolitikerne våre er sikret mat selv om regjeringens politikk skulle føre til at det blir få bønder igjen…

 

Traktorer i Tønsberg (2)

Bøndene var godt synlige i bybildet i Tønsberg onsdag formiddag!

 

Traktorer i Tønsberg (4)


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag