Bonden som arbeidsgiver


10.06.15 -Vi som er grøntprodusenter har god brukt for sesongbasert arbeidskraft, sa Karine Huseby i sitt innlegg på årsmøtet i Norges Bondelag i dag. -Vi mener Norges Bondelag bør besitte mer kompetanse om bruk av utenlandsk arbeidskraft i landbruket, sa hun. – Da kan Bondelaget bistå grøntbransjen enda bedre. Karine Huseby er bonde i Tjølling, styremedlem i Vestfold Bondelag og årsmøteutsending fra Vestfold.


NB årsmøte 15 Karine 2

Karine Huseby i generaldebatten på årsmøtet i Norges Bondelag

 

Endringer i arbeidsmiljøloven 

Karine Huseby pekte på at det nå er endringer i arbeidsmiljøloven. Hvilke konsekvenser får dette for våre medlemmer som er arbeidsgivere? Dette er et eksempel på en sak Norges Bondelag bør ta tak i og gi informasjon til egne medlemmer om. Grønt er i vekst, og vi vil utnytte mulighetene til å produsere mer der vi har naturgitte forhold for det. Bonden som en ryddig og profesjonell arbeidsgiver er viktig for omdømmet til hele bransjen.

 

Replikker 

I generaldebatten på årsmøtet er det mulig å komme med inntil to korte replikker til hvert innlegg. Temaet Karine Huseby tok opp engasjerte tydeligvis flere og det var to støttende replikker. Den ene var fra Norske Landbrukstjenester, og den andre fra en utsending fra Østfold.

 

Følg årsmøtet i Norges Bondelag på streaming her


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag