“Bonden som arbeidsgiver” engasjerte


10.03.17. Onsdag inviterte Vestfold Bondelag til et møte med praktisk informasjon for bønder som er arbeidsgivere. Grøntprodusenter var spesielt invitert og de 25 deltakerne fikk god informasjon om yrkesskadeforsikring, det å skaffe bankkonto for utenlandske arbeidere, nytt fra skatteetaten og en stadig mer fleksibel lærlingordning for agronomer og gartnere. De fikk også møte en syrisk bonde og høre om ordningene
NAV har knyttet til arbeidstrening og integrering.  


Thorleif Muller ønsker velkommen 800

Fylkesleder Thorleif Müller var tydelig i sin velkomst og innledning på at temaer knyttet til “bonden som arbeidsgiver” er noe Vestfold Bondelag både har og kommer til å ha fokus på framover. Dette er viktig, særlig for fylkets mange grøntprodusenter.

 

Gjensidige v Elisabeth Kværne 800

Yrkesskadeforsikring skal tegnes når du er arbeidsgiver. Elisabeth Kværne fra Gjensidige orienterte om hvordan dette løses på riktig og best mulig måte.

 

DNB v Tor Stokke 800

Mange bønder med utenlandske arbeidere har møtt på praktiske utfordringer knyttet til det å åpne konto for å få utbetalt lønn til sine ansatte. Tor Stokke fra DNB Tønsberg orienterte om hva som kreves for å få åpnet konto i DNB, og det kom gode innspill fra deltakerne på hvordan dette løses i andre banker. 

 

Skatt Sør v Sissel Eileftjønn Helge Molvig og Birgitte Olsen 800

Man skal betale sin skatt med gledet, heter det. Det kan allikevel være en utfordring å gjøre det på riktig måte når sesongarbeidere kommer og går. F.h. Sissel Eilefstjønn og Helge Molvig fra Skatt Sør og Birgitte Olsen fra skatteoppkreveren på Tjøme engasjerte salen med sine innlegg om erfaringer så langt med Aa-ordningen og 12.delsberegninger. De fikk samtidig noen praktiske utfordringer å
tygge på. Bondelaget er opptatt av at bøndene får god informasjon slik at skattereglene følges og samtidig opptatt av å ha god dialog med myndighetene slik at ordningene er praktisk gjennomførbare.  

 

Dagens møteleder Karine Huseby 800

Karine Huseby, leder i referansegruppe Grønt ledet møtet.

 

Ahmad Alsalman og Amund Kind om det å være bonde i Syria m Bonde-tskjorte 800

Mange flyktninger med landbrukserfaring fra sine hjemland har det siste året fått arbeids- og oppholdstillatelse i Norge. Ahmad Alsalman (på bildet over) er en av de mange flyktningene som kom fra Syria høsten 2015. Han bor nå sammen med familien sin i Sandefjord. Ahmad hadde en gård på 50 dekar utenfor Aleppo med svært variert produksjon; både grønnsaker på friland og i veksthus, mange hundre frukt-,
drue- og oliventrær, ku, sau/lam og eggproduksjon. Han fortalte på imponerende godt norsk (etter bare et drøyt halvår på språkskole!) om det å være bonde i Syria. -Dette er erfaring som du, og andre bønder som har måttet flykte, garantert vil kunne få god bruk for i Norge. Kanskje som avløser for en Vestfoldbonde eller kanskje du og familien en gang i framtiden får muligheten til å kjøpe
deg egen bondegård i Sandefjord? konkluderte Amund Kind, rådgiver i Vestfold Bondelag. Ahmad Alsalman fikk en vel fortjent “Bonde” t-skjorte i tillegg til oppskriftsboka som alle innlederne fikk.

 

NAV Tønsberg v Anne Marie Fredriksen og Inger Gonsholt 800

Dette ble da også en naturlig innledning til en orientering fra flyktningteamet i NAV Tønsberg. F.v. Ingrid Gonsholt og Anne Marie Fredriksen fortalte om introduksjonsprogrammet alle flyktninger deltar i og hvordan blant annet ordningene med arbeidstrening fungerer. Dette virket til å være en god og spennende løsning for alle parter, hvor bonden kan få god hjelp på gården og hvor NAV betaler lønna. Kontakt flyktningteamet
i din kommune hvis dette er noe for deg!

 

VLT v Runar Wold800

Vestfold Landbrukstjenester v/ dagllig leder Runar Wold kunne fortelle at bønder også kan få hjelp fra Landbrukstjenestene hvis de ønsket å bidra til at flyktninger får arbeidstrening. Wold var derimot invitert for å snakke om forsøksordningen som pågår nå, hvor man kan ta agronom- og gartnerutdanninga som lærling.  -Vi fungerer som opplæringskontor for agronom og gartner og har nå funnet en ordning som
er svært fleksibel for både bønder og lærlinger, kunne Wold fortelle. -Er du f.eks eplebonde og vet at du skal drive med beskjæring av frukttrær i 2 uker, kan du gjerne kontakte oss i Vestfold Landbrukstjenester. Det kan være supert praksis for lærlingen!

 

Deltakerne var svært aktive og stilte mange spørsmål til alle innlederne. Vestfold Bondelag lover derfor å komme tilbake med flere samlinger om bonden som arbeidsgiver!


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag