Bonden som arbeidsgiver 8. mars – fortsatt noen ledige plasser


03.03.17. Vestfold Bondelag inviterer til møte med praktisk informasjon for bønder som er arbeidsgivere.  Møtet passer både for de med sesongarbeidere og de med helårsansatte, og er spesielt aktuelt for grøntprodusenter.  Onsdag 8. mars kl 08.30-11.30 på Quality Hotel Tønsberg. Temaer blir; Yrkesskadeforsikring, bankkonto for utenlandske arbeidere, A-melding og skattekort, arbeidstreningsordninger og lærlingordningen. Det
ble arrangert tilsvarende møte i 2015.
  Fortsatt mulig å melde seg på i løpet av helga!


Vestfold Bondelag inviterer til INFORMASJONSMØTE:

                                                                                                  

                    Planting    Paragraf

Bonden som arbeidsgiver – Utenlandsk arbeidskraft i landbruket                                                           

Onsdag 8. mars kl 08.30 – 11.30 på Quality Hotel Tønsberg 

  

Vi inviterer til et møte med praktisk informasjon for bønder som er arbeidsgivere. Dette passer både for de med sesongarbeidere og helårsansatte, og er spesielt aktuelt for grøntprodusenter.  

  

Program:  

  • Yrkesskadeforsikring – Gjensidige informerer  Yrkesskadeforsikring skal tegnes. Hvordan løse dette på riktig og best mulig måte? 
  • Bankkonto for utlendinger – DNB informerer   For lønn over 10.000 kroner er utbetaling via bank eneste betalingsmåte, da kontantutbetalinger over dette beløpet ikke er fradragsberettiget. Hva kreves av utenlandske statsborgere for å få åpnet konto i Norge?
  • A-melding og skattekort – Skatteetaten informerer  Om erfaringer så langt med Aa-ordning og A-melding, ny mva-melding i 2017, anskaffelse av skattekort m.m,
  • Nye landsmenn med landbrukserfaring – NAV informerer om arbeidstreningsordninger  Mange flyktninger med landbrukserfaring har nå fått arbeids- og oppholdstillatelse. De trenger arbeidstrening – hvilke ordninger finnes slik at dette blir en god løsning for alle parter?
  • En stadig mer fleksibel lærlingordning – Vestfold Landbrukstjenester informerer  Om mulighetene i en stadig mer fleksibel lærlingordning.
  • Oppsummering/Hva kan Bondelaget jobbe videre med?  Innspill fra salen. Ledet av fylkesleder Thorleif Müller.

 

Det avsluttes med lunsj kl 11.30. De som skal delta på markeds-/forhandlingskurs rekker dette.                               

  

Bindende påmelding/Egenandel: 

Kursavgift er kr 200,-. 

 

Påmeldingsfrist: Onsdag 1. mars. 

Påmelding via Questback eller

via epost: vestfold@bondelaget.no / SMS:  924 19 910 / Tlf: 33 36 32 00 

 

Vel møtt ! 

                                                                              Neket

                                                                                                                                                  


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag