Bonden kan løse klimakrisa!


03.10.16. Flere norske bønder, deriblant Kristin Stenersen og Bjørge Madsen fra Åsgårdstrand er nå med på pilotprosjektet “Jordkarbon” hvor man ser på karbondbinding ved ulike dyrkingsmetoder. FN mener faktisk at klimakrisa kan reverseres hvis alle bønder i verden legger om til et mer karbonbindende jordbruk. I tillegg gjør man jorda mer fruktbar som er bra for avlingene. Prosjektet ledes av Hege Sundet
som jobber i NLR Østafjells på Grønt Fagsenter.

Hør Sundet og flere i prosjektet bli intervjuet i en egen sak hos NRK Telemark.

 

Les mer om prosjekt “Jordkarbon” hos NLR ØstafjellsALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag