Bondelagslederen besøker Vestfold


20.10.15. Onsdag denne uka kommer leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, på Vestfoldbesøk.  Det er lagt opp et tett program der første post er møte med blant andre Knutepunkt Horten Vest, Jordvern Vestfold og lokale politikere.  I denne forbindelse presenter AgriAnalyse deler av sin ferske rapport “Norsk selvforsyning og arealbruk – tar vi vare på matjorda?” Deretter går turen til bedriftsbesøk
på Findus i Tønsberg, der også Tønsberg Næringsforening, NNN og NHO deltar. Dagen avsluttes med gårdsbesøk på Nøtterøy og møte med lokale grøntprodusenter. 

 ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag