Bondelagshøsten er i gang


Publisert: 01.10.2022

Mandag kveld samlet Vestfold og Telemark Bondelag lokallaga til høstens oppstartsmøte. Det vil si; i år ble det to parallelle møter, et fysisk på Gjennestad og et digitalt. Agendaen var uansett den samme og lokallaga ble oppdatert på de viktigste sakene Bondelaget jobber med og har fått gjennomslag for i år, samt at det ble gitt noen praktiske tips for gjennomføring av lokalt årsmøte.

Fylkesleder Aslak Snarteland ledet det digitale møtet, mens Silje Eckdahl, nestleder i Vestfold og Telemark Bondelag, ledet møtet på Gjennestad.

Her fra møtet på Gjennestad vgs ledet av nestleder Silje Eckdahl.

Skryt til Norges Bondelag, men også til regjeringa

Det var en ganske lang liste som ble presentert over hva Norges Bondelag har jobbet med og jobber med for tida.

Hans Kristian Berge, fylkesstyremedlem og grønnsaksbonde i Tjølling

-Og vi har jammen fått gjennomslag for mye! sa fylkesstyremedlem Hans Kristian Berge. Han kunne selv fortelle om engasjement for strømstøtta for veksthusnæringa, og var tydelig på at vi må tørre å takke politikerne. For som han sa; ja, vi har det tøft, men har fått strømstøtte og ekstrautbetalinger i ei tøff tid. Andre næringer har det også veldig tøft nå, men har ikke fått noe ekstra før nå. Vil vi at politikerne skal jobbe for vårs, så kan vi ikke bare klage! var den klare beskjeden fra Berge. Det tar motet fra enhver politiker.

Fylkesstyremedlem og kornbonde Hans Jørgen Olsen Røren, kunne se tilbake på en god kornsesong. -Den har vært så god at det med kornleveringa har vært en utfordring. I så gode kornår må vi ha en viss forståelse for at ikke alle klarer å ta imot alt kornet samtidig, understreket Olsen Røren. Det ble en engasjert prat rundt blant annet matkornsatsing kontra fôrkorn. Olsen Røren, og flere i salen, ga også klar støtte til Hans Kristian Berges budskap om at vi må klare å gi skryt til politikerne når vi får gjennomslag, selv om virkeligheten fortsatt er tøff for mange bønder.

Til slutt fikk kontoret, her ved org.sjef Elin Røed, slippe til med en del praktiske tips rundt gjennomføring av årsmøtene i lokallaga, samt veien inn mot ekstraordinært årsmøte i Vestfold og Telemark Bondelag i november.

Praktiske tips og påminnelser

Elin Røed, org.sjef i Vestfold og Telemark Bondelag hadde sin årlige pep-talk før lokallagenes årsmøter. Det er en del formaliteter som skal på plass med innkallinger, årsmeldinger, igangsetting av valgkomitéer, gjennomføring m.m. -Husk at årsmøtene skal være formelle, ikke en syklubb. Så husk å skrive protokoll og send inn beskjed til oss på fylkeskontoret hvis det er lederskifte. Vi vil også ha navn på folk i valgnemnda! var den klare meldingen fra orgsjefen, som viste til at lokallagene nå har mulighet til å lagre årsmeldinger og protokoll via Min side/Mitt lokallag.

Replikkene satt løst hos en del av de fremmøtte, noe som ga god stemning. Mange ga også uttrykk for at det var godt at lokallagsledersamlinga igjen kunne foregå fysisk.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag