Bondelagshøsten er i gang!


Publisert: 28.09.2023

Mandag inviterte Vestfold Bondelag til lokallagssamling på Gjennestad. Den samlinga defineres ofte som “nå er høsten i gang” for Bondelaget. Det er en arena som er viktig for å både for å gi nyttig info fra fylkeslaget og å for utveksling av erfaring mellom laga.

Under er noen bilder og en liten smakebit fra samlinga:

Fylkesleder Hans Jørgen Olsen Røren ønsket velkommen og ledet samlinga. Han pekte på at vi har et spennende år foran oss hvor vi forventer at regjeringa får på plass et nytt tallgrunnlag og en opptrappingsplan. - Vi må jobbe målretta og stå samlet for å få gjennomslag! var hans klare budskap.
Fylkesleder Hans Jørgen Olsen Røren ønsket velkommen og ledet samlinga. Han pekte på at vi har et spennende år foran oss hvor vi forventer at regjeringa får på plass et nytt tallgrunnlag og en opptrappingsplan. – Vi må jobbe målretta og stå samlet for å få gjennomslag! var hans klare budskap.
Innlederne fikk stadig spørsmål og kommentarer fra lokallaga og stemningen var god!
Innlederne fikk stadig spørsmål og kommentarer fra lokallaga og stemningen var god!
Hans Kristian Berge, styremedlem og leder av fylkets grøntutvalg, orienterte lokallaga om jobben som ble gjort før og rundt årsmøtet i sommer for å beholde grøntkompetanse i styret i NB. Han fortalte også om den lærerike og fine grøntturen nestlederne Egil Hoen og Bodhild Fjelltveit fikk her i Vestfold i høst. Nå er Berge en av 6 tillitsvalgte som skal jobbe fram et forslag til nytt næringspolitisk program i Norges Bondelag, og håper å få satt et tydelig
Hans Kristian Berge, styremedlem og leder av fylkets grøntutvalg, orienterte lokallaga om jobben som ble gjort før og rundt årsmøtet i sommer for å beholde grøntkompetanse i styret i NB. Han fortalte også om den lærerike og fine grøntturen nestlederne Egil Hoen og Bodhild Fjelltveit fikk her i Vestfold i høst. Nå er Berge en av 6 tillitsvalgte som skal jobbe fram et forslag til nytt næringspolitisk program i Norges Bondelag, og håper å få satt et tydelig “grønt preg” på det programmet.
Styremedlem Karin Langaas presenterte Bondelagets nye kommunikasjonsstrategi.
Styremedlem Karin Langaas presenterte Bondelagets nye kommunikasjonsstrategi.
Organisasjonssjef Elin Røed kunne fortelle at det blir endringer på fylkeskontoret i høst. Fra 1. november går hun over i ny jobb som avdelingsleder sentralt i Norges Bondelag og Amund Kind konstitueres som organisasjonssjef inntil ny er på plass. Hun orienterte også om siste oppdateringer rundt Ledermøtet og turen til Nederland i starten av november.
Organisasjonssjef Elin Røed kunne fortelle at det blir endringer på fylkeskontoret i høst. Fra 1. november går hun over i ny jobb som avdelingsleder sentralt i Norges Bondelag og Amund Kind konstitueres som organisasjonssjef inntil ny er på plass. Hun orienterte også om siste oppdateringer rundt Ledermøtet og turen til Nederland i starten av november.
Silje Eckdahl er blitt prosjektleder i Klimasmart bonde i Vestfold. Hun fortalte om sin jobb som er å få opp aktiviteten rundt bruken av klimakalkulatoren og klimarådgiving i Vestfold. Lokallaga ble oppfordret til å bruke henne når landbruk og klima kommer på agendaen. Hun fortalte også at det var behov for noen flere spydspissbønder på klima hvis noen har lyst til å bidra direkte selv i klimaarbeidet.
Silje Eckdahl er blitt prosjektleder i Klimasmart bonde i Vestfold. Hun fortalte om sin jobb som er å få opp aktiviteten rundt bruken av klimakalkulatoren og klimarådgiving i Vestfold. Lokallaga ble oppfordret til å bruke henne når landbruk og klima kommer på agendaen. Hun fortalte også at det var behov for noen flere spydspissbønder på klima hvis noen har lyst til å bidra direkte selv i klimaarbeidet.
Nestleder Synøve Johnsen fortalte om viktigheten av å ha en stor medlemsmasse i ryggen og orienterte om høstens vervekampanje. I år starter den 1.oktober.
Nestleder Synøve Johnsen fortalte om viktigheten av å ha en stor medlemsmasse i ryggen og orienterte om høstens vervekampanje. I år starter den 1.oktober.
Synøve er selv en storverver og vervet blant annet 15 nye medlemmer i løpet av Dyrsku'n. I pausen forsøkte derfor Bjørn Dybo, lokallagsleder i Stokke, å leie ho inn slik at Stokke Bondelag kan vinne årets vervepremie. Dybo og Stokke Bondelag må nok gjøre den jobben selv, men det vanker fine vervepremier til de lokallagene som er kjapt ute med å verve!
Synøve er selv en storverver og vervet blant annet 15 nye medlemmer i løpet av Dyrsku’n. I pausen forsøkte derfor Bjørn Dybo, lokallagsleder i Stokke, å leie ho inn slik at Stokke Bondelag kan vinne årets vervepremie. Dybo og Stokke Bondelag må nok gjøre den jobben selv, men det vanker fine vervepremier til de lokallagene som er kjapt ute med å verve!
Etter ei pause med Gjennestads hjemmebakte eplekake var det tid for erfaringsutveksling mellom lokallaga.
Etter ei pause med Gjennestads hjemmebakte eplekake var det tid for erfaringsutveksling mellom lokallaga.
Utfra stemningen å bedømme så ble det utvekslet mange gode tips!
Utfra stemningen å bedømme så ble det utvekslet mange gode tips!

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag