Bondelaget søker prosjektleder til “Korn i Vestfold”


01.09.17 Vestfold Bondelag skal i gang med et 3-årig prosjekt for å øke kornproduksjonen i fylket. Nesten 70% av jorda i Vestfold brukes til korndyrking. Målet er først og fremst å øke avlingene på eksisterende areal gjennom å øke interessen og kunnskapen og å skape et godt produsentmiljø. Til å lede prosjektet søker vi etter en person med generell kunnskap og gjerne erfaring fra kornproduksjon.
Vedkommende må også være glad i å møte mennesker og kunne spre engasjement. Omganget vil tilsvare en 10-15% stilling over 3 år. Er dette noe for deg? Kjenner du andre dette kunne passe for?


Vestfold Bondelag har følgende utlysning:

 

Logo Vestfold Bondelag

 

Vestfold Bondelag søker 

Prosjektleder for «Korn i Vestfold» (3-årig deltidsstilling) 

  

Har du interesse for korn og har lyst til å bidra til økt produksjon i fylket vårt? Vi søker etter en engasjert person som kan lede et treårig prosjekt som har dette som mål. Dette er en deltidsstilling som vil ha et omfang på 10-15%  med oppstart høsten 2017 og ut 2020. Kontorplass er i Bondelagets lokaler på Grønt Fagsenter, Gjennestad.

 

Prosjektleders rolle blir å sørge for framdrift i prosjektet. Prosjektleder skal planlegge og markedsføre tiltak og motivere bønder til deltagelse. Norsk Landbruksrådgiving Viken leies inn for å gjennomføre mye av det faglige arbeidet i prosjektet.

 

Vi søker etter en prosjektleder som:

  • har generell kunnskap og gjerne erfaring fra kornproduksjon
  • er glad i å møte mennesker og kan spre engasjement
  • har evne til å arbeide selvstendig og strukturert
  • kan bruke sosiale medier (eks Facebook) og annen elektronisk kommunikasjon

Kornprosjektet har som hovedmål å øke kornproduksjonen i Vestfold, fortrinnsvis gjennom en bærekraftig avlingsøkning på eksisterende arealer. I vårt fylke er det mange forholdsvis små kornprodusenter, og mange driver på deltid. Denne gruppen blir spesielt viktig å nå.

 

Prosjektet skal bl a formidle grunnleggende kunnskap om kornproduksjon til nye produsenter og inkludere disse inn i eksisterende faglige nettverk. Prosjektet skal også drive kunnskapsformidling både i og utenfor vekstsesongen gjennom markvandringer, fagmøter og foredrag. Andre aktuelle tiltak kan være avlingskonkurranser og studieturer for å skape engasjement og øke interessen for kornproduksjon, samt å øke kunnskapen om avlingsvariasjoner og faktorer som
påvirker avlingene.

 

Prosjektet er finansiert av utviklingsmidler fra Vestfold Fylkeskommune og Fylkesmannen i Vestfold. Flere organisasjoner og varemottagere bidrar med egeninnsats. Det er opprettet en styringsgruppe og en prosjektgruppe som vi bidra inn i prosjektet.

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til organisasjonssjef i Vestfold Bondelag Elin Røed tlf: 928 18333 elin.roed@bondelaget.no.

 

Enkel søknad sendes innen 10. september 2017 vestfold@bondelaget.no 

 

Om Vestfold Bondelag: 

Norges Bondelag er en fagorganisasjon for både bønder og alle andre som synes at norsk matproduksjon er viktig. Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Vi har ca. 63.000 medlemmer fordelt på mer enn 500 lokallag og 18 fylkeslag. Vestfold Bondelag har ca 3150 medlemmer. Fylkeskontoret har tre ansatte og er lokalisert på Grønt Fagsenter, Gjennestad. Internettadressen er www.grontfagsenter.no

 

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag