Bondelaget møtte Vestfold Senterparti


28.10.14 I forbindelse med innspill til fylkespartiprogrammet fikk Vestfold Bondelag et  møte med Senterpartiet forrige uke. Både programkomiteen og fylkesstyret i SP deltok. Bondelaget er partipolitisk nøytralt og har medlemmer i alle partier. Men Senterpartiets politikk setter landbruket høyt. -Det er ikke rart Bondelaget og Senterpartiet kobles, vi har de samme verdiene, sa fylkesleder Kathrine Kleveland. Her er hun i sammen med nestleder i
Vestfold Bondelag, Harald Lie.


SP 231014 komiteer

Fra venstre: Øyvind Hunskaar, Lise Marie Sommerstad, Gunn Hesby, Gunhild Kaupang, Håkon Fæste og Arne Linkjær.

 

Ros til SP 

I dagens politiske situasjon har Vestfold Bondelag vært rause med ros til Venstre for sitt engasjement på jordvern, Arbeiderpartiet for å trekke fram sysselsetting i matindustrien og KrF for å fronte familiejordbruket og distriktene. -Dette er saker Senterpartiet alltid har jobbet for, sa nestleder i Vestfold Bondelag Harald Lie. Han forstår at SP kan føle at de ikke blir sett for jobben de gjør for landbruket. -Dere er et viktig opposisjonsparti, sa Lie, forsett
med å kreve svar på konsekvenser av og foreslå alternativer til endel av de foreslåtte endringene

 

Innspill til programmet 

Møtet med styret og programkomiteen i SP skulle først og fremst handle om fylkespartiprogrammet og de politikkområdene som gjelder her. Programarbeidet er godt i gang og Vestfold Bondelag spilte inn forslag på områdene:

 

•Økt matproduksjon i Vestfold

•Næringsutvikling for landbruk og matindustrien

•Arealforvaltning

•Utdanning og kompetanse

•Klima og energi  

SP 231014 rekruttering

Hans Skjelland, Jill Eirin Undem, Per Harald Agerup og Øyvind Hunskaar. Ingun Bogstad Tvedten var også med på møtet.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag