Bondelaget, BU og sikringsradioen på Beredskapsdagen 2019


13.04.19. Landbruket var godt representert da Beredskapsdagen 2019 torsdag ble arrangert på Bakkenteigen. De 230 deltakerne, og forbipasserede studenter fikk klar beskjed fra både talerstolen og på vår egen stand om at norsk landbruk, bønder og levende bygder er viktig for vår beredskap.


Fylkesberedskapssjef Kaiser var innom standen vår    Foto Amund Kind

Torsdag ble Beredskapsdagen 2019 arrangert på Bakkenteigen. Fylkesberedskapssjef Jan Helge Kaiser var raskt innom standen som Vestfold Bondelag, Vestfold Bygdeungdomslag og Sikringsradioen hadde sammen. På bildet over ser vi f.v Elin Røed, Silje Eckdahl, Magnus Rød, Jan Helge Kaiser, Thorleif Müller og Ole Petter Skjerven.

 

Hør hvorfor Jan Helge Kaiser mener landbruket er viktig for beredskapen

 

Gode beredskapsdiskusjoner med fylkesordfører Rune Hogsnes på standen Foto Amund Kind

Her er det fylkesordfører Rune Hogsnes (H) som slår av en beredskapsprat.

 

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) har laget et forslag til beredskapslager som alle bør ha i hjemmet. På standen hadde vi gjort et nummer av at det er landbruket som produserer mye av det du bør ha hvis en krise skulle inntreffe.

 

 

EY snakket om viktigheten av matsikkerhet og egen produksjon   Foto Amund Kind

Også inne i salen var matsikkerhet og beredskap stadig et tema. Her er det Ernst & Young som presenterer en rapport som blant annet har sett på at verdensjordbrukets sårbarhet for klimaendringer gjør det ekstra viktig å produsere mest mulig mat i Norge – rett og slett sørge for egen matsikkerhet.

 

Gaven til innlederne var mat til eget beredskapslager fra Vestfold Bondelag Foto Olav Nordheim

Ingenting var vel mer naturlig enn at gaven som alle innledere fikk var lokal mat til eget beredskapslager!   Foto: Olav Nordheim

 

 Magnus Rød forklarer hvorfor det er viktig med levende bygder

Hør Magnus Rød fra Vestfold Bygdeungdomslag fortelle hvorfor levende bygder er en viktig del av beredskapen vår! 

 

Gode beredskapsdiskusjoner på standen2  Foto Amund Kind

Vi fikk mange gode samtaler denne dagen og vi tror både de drøyt 200 deltakerne, samt mange studenter som var innom salen, fikk med seg at landbruket er viktig for beredskapen. Og at landbruket ikke bare er en beredskapseske som støver ned på kottet; Norsk landbruk gir jo levende lokalsamfunn i hele landet, mat underveis og stor verdiskaping “i fredstid”. Snakk om fornuftig og verdifull beredskap!

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag