Bondelaget besøkte Søve


Publisert: 26.04.2021

Elevene hadde hatt lammevakt hele natta
Elevene hadde hatt lammevakt hele natta
Her skal det bli biogassanlegg
Her skal det bli biogassanlegg

Omvisning i strålende vårvær

Fra Vestfold og Telemark Bondelag deltok fylkesleder Aslak Snarteland, Elin Røed, Jan Thorsen og Amund Kind, de tre siste fra fylkeskontoret. Avdelingsleder på Søve, Johan Martin Tovslid, viste gjestene rundt på den praktfulle eiendommen som ligge høyt og fritt med utsikt til Norsjø. Det drives et mangfoldig jordbruk med melk (28 årskyr), svin (10 purker og slaktegris), sau (64 vinterfôra søyer), korn, poteter og frukt. Dette var midt i lamminga, og vi møtte glade naturbrukselever som hadde tatt i mot lam hele natta. Søve er også store på skogbruk og driver selv 4000 da skog. Under omvisningen fikk vi se hvor det nye biogassanlegget skal stå klart i løpet av året. I tillegg til å produsere biogass av egen husdyrgjødsel, skal de teste ut teknologien fra N2-Applied som skal oppgradere biogjødsla. Les mer om denne teknologien her.

Styrke samhandlingen med Bondelaget

På dialogmøtet deltok også rektor Marit Hoven og studierektor Alte Rød. Bondelaget fikk en grundig orientering om skolen og gårdsbruket, og et innblikk i planer for framtida. Skolen er opptatt av å lytte til næringas behov når det gjelder utdanning av ungdom innen naturbruk. Bondelaget og skoleledelsen ble enige om å gjennomføre faste møter for gjensidig informasjon og samhandling.

Bondelagets medlemmer er opptatt av rekruttering og utdanning

På årsmøtet i Vestfold og Telemark Bondelag handlet mange av innleggene i generaldebatten om utdanning og de to naturbruksskolene vi har i fylket. Søve og Melsom er to ulike skoler, og årsmøtet var opptatt av at begge må utvikles og tilby relevant utdanning innen naturbruk. Vi trenger en god agronomutdanning for de som skal bli bønder, men ikke minst trenger næringa at de som tar høyere utdanning innen landbruk og blir framtidas rådgivere, har praksis i bunnen. Da er naturbruk på videregående et godt sted å starte. Sist, men ikke minst, trenger landbruket at flere ungdom tar utdanning og kan bli ansatt i landbruket. Vi trenger gode avløsere, landbruksvikarer og arbeidere innen veksthus og grønt. Vestfold og Telemark Bondelag tar signalene fra årsmøtet på alvor, og vil ha god kontakt med alle naturbruksskolene i fylket, to offentlige (Søve og Melsom) og en privat (Gjennestad).

Her er linker til skolene hjemmesider:

Nome vgs avd Søve

Melsom vgs

Gjennestad vgs

Det er litt av en utsikt fra kantina på Søve
Det er litt av en utsikt fra kantina på Søve
I melkekufjøset på Søve får elevene ta del i daglig melking og stell
I melkekufjøset på Søve får elevene ta del i daglig melking og stell

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag