Bondelaga i Vestfold og Telemark samarbeider


10.05.19 Vestfold og Telemark blir ett fylke til nyttår. Det vil være ett fylkesbondelag i hvert gamle fylke en god stund til. Derfor er det viktig med et godt samarbeid om saker som angår det nye fylket. Denne uka var det felles arbeidsutvalgsmøte i Gvarv. Det vil si at leder, nestleder og org sjef fra begge fylkene møttes for å diskutere felles saker. På Bondetinget i juni skal Norges Bondelag avgjøre om fylkeslag skal slås sammen
lik de nye fylkene.


AU Vestfold og Telemark 060519

Fra venstre: Silje Eckdahl, nestleder i Vestfold Bondelag, Thorleif Müller, leder i Vestfold Bondelag, Aslak Snarteland, leder i Telemark Bondelag og Hege Gonsholt, nestleder i Telemark Bondelag. Til stede var også organisasjonssjefene Jan Thorsen, Telemark, og Elin Røed, Vestfold.

 

Godt samarbeid 

Det er en god tone og et godt samarbeid mellom Vestfold Bondelag og Telemark Bondelag. Vi har hatt ett felles styremøte og flere felles AU-møter (arbeidsutvalget). Det er viktig at de to fylkeslagene er samordnet i møte med Fylkesmannen (som allerede er sammenslått) og fylkespolitikere. Det bli ekstra viktig i år når det er Fylkestingsvalg.

 

Mange felles saker 

På dette møtet ble blant annet disse sakene behandlet:

  • Erfaringer med samarbeid om nytt regionalt næringsprogram for landbruke og ny RMP
  • Felles møter med programkomiteene i fylkespartiene
  • Planlegging av felles valgkamparrangement i august
  • Aksjonsplaner ved eventuelt brudd i jordbruksforhandlingene
  • Fornying av nettsiden www.grontfagsenter.no Diskusjon om mulighetene for at landbruksportalen kan omfatte begge fylker
  • Gjensidig informasjon om møteplan, ledermøter og årsmøter. Planlegging av felles styremøte/tur til høsten

Organisasjonsprosess 

Regionreformen får konsekvenser for Bondelaget. I over ett år har det vært en prosess i organisasjonen for å finne ut hvordan vi bør tilpasse oss det nye fylkeskartet. Avgjørelsen skal tas på årsmøtet i Norges Bondelag 5.-6. juni. Dersom det da blir vedtatt at fylkeslagene skal slås sammen, vil vi får god tid til å gjennomføre. Vi vil uansett ha to fylkeslag i ett fylke i en god stund framover. Derfor er det viktig med godt samarbeid
allerede nå.

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag