Dette er en skjebnevår


Publisert: 21.04.2022

Det sa leder i Vestfold og Telemark Bondelag, Aslak Snarteland til politikerne i fylkesutvalget som var invitert til bondefrokost i går. Tema var Matproduksjon i Norge i en krevende tid.

Det ble et matnyttig møte med god frokost sammen med informasjon om situasjonen i landbruket, og den viktige tida vi er i med årets jordbruksoppgjør rett rundt hjørnet. Leder i Vestfold og Telemark Bondelag, Aslak Snarteland ønsket velkommen før alle forsynte seg av den rikholdige frokostbuffeten på Quality Hotel Tønsberg. Etterpå orienterte Aslak om de spesielle utfordringene landbruket står i, og at jordbruksoppgjøret dette året er vinn eller forsvinn for bøndene.

Årets jordbruksoppgjør handler om hvordan vi produserer maten og å sikre at det kommer en neste bonde som vil overta jobben. Det er mange bønder som har det økonomisk tøft nå. Inntektene ligger langt under det andre grupper har, og kostnadene har økt. På toppen av dette kommer de usikre internasjonale forholdene. Vi går inn i vårens jordbruksforhandlinger med et scenario ingen hadde sett for seg for ett år siden.

Politiker møter bonde til frokost. Mette Kalve (Ap) og Ådne Naper (SV) i samtale med bonde og styremedlem i VTB, Hans Kristian Berge.
Politiker møter bonde til frokost. Mette Kalve (Ap) og Ådne Naper (SV) i samtale med bonde og styremedlem i VTB, Hans Kristian Berge.
Det kan aldri bli for mye kompetanseoverføring og politikerne må høre alvoret norsk landbruk står i.
Det kan aldri bli for mye kompetanseoverføring og politikerne må høre alvoret norsk landbruk står i.

Stor økning i råvarepriser globalt utfordrer matvaresikkerheten også i Norge. Blant annet har FOA (FNs organisasjon for ernæring og landbruk) sin matvareprisindeks økt med ca 28% fra 2020, energikostnader øker, og det er mangel på råvarer til gjødselproduksjon.

Selv med en aktiv landbrukspolitikk i Norge og importvern, rammes norsk matproduksjon av de store bevegelsene på verdensmarkedet for råvarer og innsatsfaktorer.

Den beste matberedskapen er en løpende produksjon i Norge, men for at bøndene skal kunne produsere trengs kostnadskompensasjon og et kraftig inntektsløft i norsk landbruk.  Budsjettnemnda for jordbruket la fram sine tall i forrige uke, og de viser en kostnadsøkning uten sidestykke.

Det er store forventninger til en snuoperasjon for norsk jordbruk.  Jordbruksoppgjøret må sikre:
– Full kostnadsdekning for strøm, gjødsel og andre innsatsmidler
– Inntektsutvikling som andre grupper. Etterslepet på inntekt med tettes med minst en fjerdedel

Diskusjoner på gangen! Ådne Naper i passiar med Aslak og Silje, leder og nestleder i Vestfold og Telemark Bondelag.
Diskusjoner på gangen! Ådne Naper i passiar med Aslak og Silje, leder og nestleder i Vestfold og Telemark Bondelag.
Fylkespolitikerne i Vestfold og Telemark er på lag med bonden! fv. Aslak Snarteland (leder VTB), Ådne Naper (SV), Silje Eckdahl (nestleder VTB), Liselotte Aune Lee (Ap), Terje Riis-Johansen (Sp), Maja Foss Five (Ap), Thomas Pettersen (VTB), Tone Berge Hansen (Ap), Anne Helene S. Bruserud (VTB), Mette Kalve (Ap) og Hans Kristian Berge (VTB)
Fylkespolitikerne i Vestfold og Telemark er på lag med bonden! fv. Aslak Snarteland (leder VTB), Ådne Naper (SV), Silje Eckdahl (nestleder VTB), Liselotte Aune Lee (Ap), Terje Riis-Johansen (Sp), Maja Foss Five (Ap), Thomas Pettersen (VTB), Tone Berge Hansen (Ap), Anne Helene S. Bruserud (VTB), Mette Kalve (Ap) og Hans Kristian Berge (VTB)

Det var en lærevillig gjeng som møtte fra fylkesutvalget. Tema rekruttering skapte størst engasjement og våre tre naturbruksskoler ble gjenstand for diskusjon. Nå som fylket skal deles igjen er det Nome vgs adv Søve i Telemark, Melsom vgs og den private gartnerskolen på Gjennestad i Vestfold. Dette er svært viktige skoler for rekruttering til landbruket. Fylkespolitikerne oppfordres til å bli godt kjent med skolene og kjempe for at det gode studietilbudet opprettholdes.

Men akkurat nå er det viktig at alle gode støttespillere til den norske bonden trår til og sørger for at landbruksministeren hører, forstår og kommer med et tilbud bonden fortjener!

 

NRK var tilstede på arrangementet, klikk på bildet under så kommer du til reportasjen som ble sendt på distriktsnyhetene i går.

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag