Bollestad fikk en “grønn” dag i Vestfold


22.05.19. Mandag besøkte landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) Vestfold. Hun fikk møte innovative grøntprodusenter og elever fra Gjennestad og Melsom som gjerne ønsker seg inn i næringa.


 Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) tråkker nesten i salaten  Foto: Amund Kind, Vestfold Bondelag

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) startet dagen med å besøke Bjertnæs & Hoel på Nøtterøy, og fikk en god gjennomgang av virksomheten. De har en relativt fast arbeidsstokk av sesongarbeidere av flere nasjonaliteter. Tilgang på stabil arbeidskraft er avgjørende og de legger mye ressurser ned i å jobbe med det sosiale på flere måter. Bjertnæs & Hoel besøker familiene hjemme i sitt eget land vinterstid
og har forskjellige arrangement på gården om sommeren.

 

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) fikk høre om Bjertnæs og Hoel Foto: Amund Kind, Vestfold Bondelag 

God agronomi er viktig og Åsmund Bjertnæs påpeker at vi ikke må glemme at den enkelte generasjon forvalter jorda kun kort tid, og det må vi ha respekt for og ta godt vare på jorda. Bjertnæs & Hoel understreket også hvor viktig det er med rekruttering inn i landbruket, og at vi sammen må jobbe for at landbruket blir mer kjent blant ungdommen.

 

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) fikk kjøre på biogass med Ivar Sørby Foto: Amund Kind, Vestfold Bondelag 

Landbruks- og matministeren ble transporter fra Nøtterøy i en biogassbil fra GreVe biogass, og synligjorde hvor viktig landbruket har vært i forbindelse med produksjonen av biogass.

 

Møyfrid Hem forteller Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) om produksjonen i drivhus  Foto: Amund Kind, Vestfold Bondelag  

Gjennestad videregående skole var neste besøk med både omvisning i veksthuset og god informasjon om skolen. Møyfrid Hem forteller her Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) om produksjonen av urter i drivhus.

 

Kristian Nilsson forteller Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) om hvor bra det var å være lærling  Foto: Amund Kind, Vestfold Bondelag 

Gjennestad videregående skole var en av prøveskolene på skoleløpet 2+2, to år på skole og 2 år i lære, med avsluttende fagbrev. Det var en vellykket prøveordning og det ble ytret ønske om at ministeren kunne ta det med seg og støtte en permanent ordning med fagbrev for både gartner og agronom. På bildet over er det Kristian Nilsson som forteller hvor bra det var å være lærling, mens Runar Wold, daglig leder
i Vestfold Landbrukstjenester orienterte om hvordan landbruket i Vestfold har stått sammen om å lage en attraktiv og variert løsning for både bønder og lærlinger.

 

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) gir applaus til tidligere lærling Kristian Nilsson 

Olaug Bollestad (KrF) svarte med spontan applaus, da Kristian Nilsson kunne fortelle at lærlingløpet var det som hadde gjort han trygg på å allerede ta over gården og tørre å legge om driften til det han hadde lyst til å drive med!

 

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) fikk overrakt grøntnæringas egen samarbeidserklæring for Innovasjon og vekst av Thorleif Müller, Fylkesleder i Vestfold Bondelag Foto: Amund Kind 

I årets jordbruksavtale er det en ekstra satsing på frukt, grønt og bær. Thorleif Müller, leder i Vestfold Bondelag, overrakte ministeren næringas egen erklæring om hvordan aktørene på ulikt vis forplikter seg til å skape innovasjon og vekst i grøntnæringa.

 

Samtale mellom elever ved Gjennestad vgs, Melsom vgs og landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF)  Foto: Amund Kind, Vestfold Bondelag 

– Hva vil dere at jeg som landbruks- og matminister skal jobbe mer med? spurte Bollestad og fikk mange gode svar.

 

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF), fylkesvaraordfører i Telemark Hans Edvard Askjer (KrF)og elever fra Gjennestad vgs og Melsom vgs Foto: Lisbeth Thuve, FM i Vestfold og Telemark 

Elevene var i sentrum av besøket og ministeren fikk en god dialog, med gode tilbakemeldinger på hvordan jobbe med rekruttering inn i landbruket. Elevene tipset om at en skulle begynne med mer landbruk- og gartnerrettede fag tidligere i småskolen. Det er ikke en selvfølge at unge i dag vet hva en pølse er laget av, mente elevene.

 

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) fikk høre om DigiFood  Foto: Amund Kind, Vestfold Bondelag 

Olaug Bollestad (KrF) fikk også en innføring i prosjektet «Digifood – Øke kompetansen i alle ledd av landbruket om marked og markedstrender» av Prof. Per Egil Pedersen, Universitetet i Sørøst Norge, prosjektet ønsker å se mer på forskjellige omsetningskanaler av landbruksvarer i tillegg til de tradisjonelle samvirkeorganisasjonene.

 

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) fikk orientering om Skjærgårdsmat Foto: Amund Kind, Vestfold Bondelag 

Øystein Hjørnevik styreleder i prosjektet Skjærgårdmat og prosjekt Vestfold Sentralsykehus informerte om prosjektet som er delt i tre delprosjekter, «sunn mat til barn og unge», «matfestival» og «mat og overvekt i samarbeid med Vestfold sentralsykehus».

 

Takk til Ingunn Sømme hos Fylkesmannen i Vestfold for resymé av besøket hos Bjertnæs & Hoel og Gjennestad vgs.

 

Les også LMDs egen dekning fra ministerens grønne dag i Vestfold  

 

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) besøkte til slutt Skjærgården Gartneri og fikk der en god innføring i deres mange spennende prosjekter for å binde mer karbon i jorda og sørge for mest mulig levende matjord.

 

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag