Bøkeskogen- klimavinner eller truet treslag?


08.07.15. Bøkeskogen i Larvik er verken Norges nordligste eller største, men kanskje den mest berømte. Nå truer nye skadegjørere skogen, samtidig som klimaendringer gir nye muligheter for bøk i Norge. I fagtidsskriftet Skog.no satte de tidligere i år fokus på bøkeskogen. Les artikkelen her:

SKOG 4/15 Hvordan går det med bøkeskogen?ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag