Bø Bondelag er årets lokallag i Telemark!


Publisert: 18.03.2023

På fylkesårsmøtet kåres årets lokallag, og i år ble Bø Bondelag utropt som vinner av årets lokallag for 2022. I begrunnelsen fra juryen pekes det på et aktivt lag med et engasjert styre som jobber godt for sine medlemmer.  

 

Glade vinnere! fv. styremedlem Øystein Thoen Sisjord, nestleder Niri Hegnastykket og fylkesleder i Telemark Bondelag Aslak Snarteland
Glade vinnere! fv. styremedlem Øystein Thoen Sisjord, nestleder Niri Hegnastykket og fylkesleder i Telemark Bondelag Aslak Snarteland

Prisen for årets lokallag ble delt ut på årsmøtet til Telemark Bondelag 18. mars 2023. Avtroppende fylkesleder, Aslak Snarteland, delte ut prisen til representantene fra Bø Bondelag.

Prisen deles ut på bakgrunn av aktiviteter og resultater i 2022. Fylkesstyret har basert sin avgjørelse på aktivitet dokumentert gjennom søknader om aktive lokallagsmidler, medlemsutvikling og synlighet.

Prisen består av heder og ære, diplom, samt 5.000 kr fra Norges Bondelag.

Under prisutdelingen ga Snarteland honnør til flere lokallag, han gikk gjennom en seks på topp liste basert på kriteriene.

Vinje og Tokke Bondelag og Drangedal og Tørdal Bondelag er på topplista fordi de har hatt den beste medlemsutviklingen, i tillegg til aktiviteter som solcellemøte og åpen gård. Heddal Bondelag er med i tet sjiktet pga et stort byks i aktiviteten fra andre halvår. Fyresdal Bondelag knivet også om prisen, grunnet stor og god aktivitet, i tillegg til prosjektet Grønt i Fyresdal. Det siste laget som ble trukket fram før vinneren ble avslørt er Gjerpen og Solum Bondelag. De er størst på aktivitet, målt i tildelte aktivitetsmidler. Et solid lag som synes.

Så kom Snarteland fram til begrunnelsen for årets lokallag 2022. Han trakk fram at Bø Bondelag har god aktivitet og positiv medlemsutvikling. De har et engasjert styre der alle bidrar til å trekke lasset. De jobber godt ut mot medlemmene sine med informasjon om viktige saker. Over flere år har Bø Bondelag invitert egne medlemmer og medlemmer fra nabolag, til bondepub en gang i måneden.

Bø Bondelag var først ute med å tilby temamøte om klima og klimakalkulatoren. I tillegg har laget hatt julebord, vårkampanje, kuslipp, frø og jord til barnehager, kurs i varme arbeider og bidratt med vakt på standen til TB på Dyrskun.

Gratulerer så mye til Bø Bondelag som vinner av årets lokallag 2022!

Kuslipp i Bø er et veldig populært arrangement.
Kuslipp i Bø er et veldig populært arrangement.
Bø Bondelag bidrar til kunnskap om frø, jord og spiselige planter hver vår ved å sponse barnehagene med frø og jord.
Bø Bondelag bidrar til kunnskap om frø, jord og spiselige planter hver vår ved å sponse barnehagene med frø og jord.

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag