Blir inntektsgapet tettet?


14.05.18. Regjeringen tilbyr bøndene en inntektsvekst per årsverk på 11700 kroner fra 2018 til 2019. De har derimot forutsatt at markedet skal være i balanse i 2019. Dersom man trekker fra urealistiske markedsforventninger viser det seg at bøndene egentlig bare tilbys ca 6000 kr per årsverk. Dette oppfyller ikke Stortingets mål om å redusere inntektsavstanden mellom landbruket og andre grupper. Andre grupper er venta å
få en inntektsvekst på 19300 kr per årsverk. Jordbruket har krevd en økning på 25300 kr per årsverk.

Les flere spørsmål og reelle svar om Statens tilbud hos Norges BondelagALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag