Etterbetaling av tilskudd til produksjonssvikt


Publisert: 18.11.2023

25. oktober meldte regjeringen at de både øker satsene og hever taket i produksjonsviktordningen dette året.

Statsforvalteren informerer om at de har mottatt ca. 840 søknader om tilskudd ved produksjonssvikt i Vestfold og Telemark. Fordi det er mange saker å behandle, vil det kunne ta noe tid før søker får svar. Statsforvalteren prioriterer søknader om forskudd og behandler ellers sakene i den rekkefølge de får søknadene fra kommunen.

Nevnte endringer i økte satser og heving av tak vil først bli gjeldende etter at Stortinget har behandlet og vedtatt saken. Da kommer Statsforvalteren til å behandle søknadene på nytt og etterbetale de som har fått utbetaling etter nåværende regler. 

Har du spørsmål, kontakt landbrukskontoret i kommunen din.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag